Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Language geography and ethnohistory

Sisällöstä katso / for contents check: materiaalit / material. Lisätietoja / further information: tapani.salminen@helsinki.fi

Anmäl dig
10.12.2019 kl. 09:00 - 15.1.2020 kl. 23:59

Meddelande

Bild för Tapani Salminen

Tapani Salminen

Publicerad, 23.11.2019 kl. 3:44

Katso: materiaalit. Check: materials. Lähetä postia / e-mail if interested!

Jos aiot osallistua, lähetä ystävällisesti viesti – saat lisätietoja suoritusvaihtoehdoista, joita on enemmän kuin yksi.

If you’re planning to attend, please kindly send e-mail to – you’ll receive information about the numerous options to complete the lecture course.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 15.1.2020
15:15 - 17:45
ons 22.1.2020
15:15 - 17:45
ons 29.1.2020
15:15 - 17:45
ons 5.2.2020
15:15 - 17:45
ons 12.2.2020
15:15 - 17:45
ons 19.2.2020
15:15 - 17:45
ons 26.2.2020
15:15 - 17:45

Material

Kurssin materiaalit jaetaan suoraan opiskelijoille. Pohjois-Euraasian kielimaantiedettä ja etnohistoriaa -luentokurssi käsittää seuraavia aiheita: Pohjois-Euraasian kielet ja kielikunnat; kielihistoria, dialektologia, sosiolingvistiikka ja keskusteluntutkimus; kaksi- ja monikielisyys; kielikontaktit, erityisesti kieliliitot ja substraatit; alkukodit ja paleolingvistiikka; kielialueiden laajeneminen ja supistuminen; migraatio ja diffuusio; kieli, kulttuuri ja geenit etnohistoriassa; yleisen historian suhde etnohistoriaan. Lisätietoja: tapani.salminen@helsinki.fi

Upon request, the language of teaching may be changed to English.

Course materials will be delivered directly to the students. The lecture course Language geography and ethnohistory of northern Eurasia covers the following topics: the languages and language families of northern Eurasia; historical linguistics, dialectology, sociolinguistics, and discourse analysis; bi- and multilingualism; language contacts, in particular Sprachbunds and substrates; Urheimats and palaeolinguistics; the expansion and contraction of language areas; migration vs diffusion; language, culture and genes in ethnohistory; the relationship of general history to ethnohistory. Further information: tapani.salminen@helsinki.fi

Kursbeskrivningen

Osallistujat saavat luentosarjan suoritustapoja koskevan tiedotteen erikseen / participants will receive information about the completion of the lecture course in a separate message.

Beskrivning

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma (tai muu soveltuva koulutusohjelma) ja se on valinnainen valintaryhmässä Metodologia ja erikoiskurssit.

Valitse valintaryhmistä Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman Aasian tutkimuksen opinnot ja/tai Metodologia ja erikoiskurssit yhteensä seitsemän 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (7 x 5 op).

Japanin tai kiinan aineenopettajaksi opiskelevat valitsevat valintaryhmistä kaksi ammatillista osaamistaan tukevaa 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (2 x 5 op).

Kääntämisen ja tulkkauksen japanin/kiinan/korean opiskelijat valitsevat valintaryhmistä kolme ammatillista osaamistaan tukevaa 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (3 x 5 op).

Myös ulkomailla suoritettuja tai muita soveltuvia korkeakouluopintoja voidaan hyväksyä erikoiskurssiksi.

Koulutusohjelman edellyttämä kandidaatintutkinto.

Tieteellisen ja ammatillisen osaamisen ja erikoistumisen kehittymistä tukevat opinnot.

Osaamisen kehittäminen kielitietoudessa, jollakin kielitieteen tai oman pääkielen kielitaidon osa-alueella tai omaa asiantuntijuutta tukevilla Aasian tutkimuksen osa-alueilla.

Maisteriopintojen ensimmäinen tai toinen opiskeluvuosi. Syys- tai kevätlukukausi.

Kielitietouden, valitun kielitieteen tai Aasian tutkimuksen alan osaamista tai oman pääkielen kielitaidon kehittymistä tukeva kurssi.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Arviointiasteikko: 0-5. Joillakin opintojaksoilla myös arviointi hyväksytty/hylätty -menetelmällä on mahdollinen. Arvosana määräytyy opetusohjelmassa ilmoitettujen osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella.

Opintojakso toteutetaan ensisijaisesti joko lähi- tai monimuoto-opetuksena.

Oman pääkielen yliopistonlehtori.