Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Universalgeschichte von Sprache und Schrift 5 Cr Omtentamen 17.1.2020 - 17.1.2020
Universalgeschichte von Sprache und Schrift 5 Cr Omtentamen 22.11.2019 - 22.11.2019
Universalgeschichte von Sprache und Schrift 5 Cr Kurs 16.9.2019 - 20.9.2019
Inställd Massenkommunikation in den deutschsprachigen Ländern (KIM-DE360/LANG-924/LANG-928/GGE321X) 5 Cr Kurs 15.1.2019 - 30.4.2019
Persuasive Communication 5 Cr Kurs 18.1.2018 - 3.5.2018

Målgrupp

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso kuuluu Saksan kielen ja saksankielisten maiden kulttuurin opintosuunnan kokonaisuuteen Multimediaalinen viestintä. Se on vaihtoehtoinen opintosuunnan pää- ja sivuaineopiskelijoille. Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille, joilla on riittävät saksan kielen taidot. Opintojakso on mahdollisuuksien mukaan tarjolla englanninkielisenä muiden opintosuuntien opiskelijoille.

Tidigare studier eller kunskaper

Saksan kanditutkinnon suorittaneille ei muita vaatimuksia.

Saksan kanditutkintoa suorittavat ja muiden koulutusohjelmien opiskelijat: kurssien 'Yleisen kielitieteen peruskurssi' ja 'Johdatus saksan kielen tutkimukseen' läpäisy.

Kunskapsmål

Opiskelija ymmärtää ja pystyy analysoimaan eri journalististen ja muiden joukkoviestinnän tekstilajien erityispiirteitä. Hän kykenee reflektoimaan näitä erityispiirteitä ja lähestymään niitä tutkimuksen keinoin.

Timing

Maisteriopintojen aikana. Järjestetään kurssina kerran vuodessa.

Innehåll

Mm. johdatus medialingvistiikkaan ja sen peruskäsitteet, eri tekstilajit ja -tyypit, joukkoviestinnän tekstilajien luokittelu.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Sisältöjen itsenäinen kertaaminen jokaisen opetuskerran jälkeen; yhteinen sisältöjen kertaaminen jokaisen opetuskerran alussa; itsenäinen työ (esitelmä, kirjallinen työ).

Studiematerial

Opettajan suosittelema kirjallisuus.

Bedömningsmetoder och kriterier

Koesuoritus, itsenäisen kirjallisen työn ja/tai esitelmän taso, yleinen aktiivisuus kurssilla, yleinen asteikko 0-5.

Rekommenderade valfria studier

Muut Multimediaalinen viestintä -opintokokonaisuuden opintojaksot sekä aiheeltaan läheiset kielitieteelliset opintojaksot (esim. stilistiikka, tekstilingvistiikka, pragmatiikka ja semantiikka).

Studieavsnittets form

Pyritään järjestämään kontaktiopetuksena joka vuosi. Kontaktiopetusta 42 tuntia, itsenäistä työskentelyä 96 tuntia. Säännöllistä aktiivista osallistumista edellytetään. Vaihtoehtoisista suoritusmahdollisuuksista sovitaan vastuuopettajan kanssa.