Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Comparative Phonetics and Phonology of Spanish and Portuguese (KIM-PO304, KIM-PT331) 5 Cr Föreläsningskurs 31.8.2020 - 7.12.2020
Opintomatka 5 Cr Kurs 4.9.2019 - 27.11.2019
Specialområde: Akademisk spanska / Español académico 5 Cr Nätkurs 2.9.2019 - 13.12.2019

Målgrupp

Valinnainen opintojakso espanjalaisen filologian opiskelijoille.

Kurssi on avoin Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman kieliparissa suomi–espanja opiskeleville opiskelijoille sekä muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille, joilla on riittävä kielitaito.

Tidigare studier eller kunskaper

Kurssin osallistujilta vaaditaan sujuva espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito sekä perustiedot kielentutkimuksesta.

Kunskapsmål

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt johonkin espanjan kielen tutkimuksen erikoisalaan.

Timing

Espanjalaisen filologian syventävät opinnot

Opetusta ei järjestetä joka vuosi.

Innehåll

Opintojaksossa perehdytään johonkin espanjan kielen tutkimuksen erikoisalaan.

Prestationssätt

Kurssi

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

The teacher will specify the methods in the beginning of the course and how s/he is documenting the activities.

Studiematerial

Kurssilla käytettävät oppimateriaalit ja kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.

Bedömningsmetoder och kriterier

Arviointimenetelmät ja -kriteerit ilmoitetaan kurssin alussa. Arvosteluasteikko on 0‒5.

Rekommenderade valfria studier

Other courses that support the further development of the competence provided by this course are those offered in the thematic group with the title-“Tools and Applications for the Study of Spanish”.

Studieavsnittets form

Kurssi