Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
10.12.2019 kl. 09:00 - 8.1.2020 kl. 23:59
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 15.1.2020
10:15 - 11:45
ons 22.1.2020
10:15 - 11:45
ons 29.1.2020
10:15 - 11:45
ons 5.2.2020
10:15 - 11:45
ons 12.2.2020
10:15 - 11:45
ons 19.2.2020
10:15 - 11:45
ons 26.2.2020
10:15 - 11:45
ons 2.9.2020
10:15 - 11:45
ons 9.9.2020
10:15 - 11:45
ons 16.9.2020
10:15 - 11:45
ons 23.9.2020
10:15 - 11:45
ons 30.9.2020
10:15 - 11:45
ons 7.10.2020
10:15 - 11:45
ons 14.10.2020
10:15 - 11:45
ons 28.10.2020
10:15 - 11:45
ons 4.11.2020
10:15 - 11:45
ons 11.11.2020
10:15 - 11:45
ons 18.11.2020
10:15 - 11:45
ons 25.11.2020
10:15 - 11:45
ons 2.12.2020
10:15 - 11:45
ons 9.12.2020
10:15 - 11:45

Beskrivning

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso on pakollinen kaikille Ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri -opintosuunnan pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Kandin tutkinto.

Seminaarin jälkeen opiskelija osaa argumentoida aiheestaan ja hallitsee hyvin tieteellisen kirjoittamisen käytännöt. Hän osaa myös arvioida perustellusti toisten töitä sekä antaa ja ottaa vastaan palautetta. Hän osaa käyttää alan keskeisiä peruskäsitteitä ja tehdä aiheensa ymmärrettäväksi myös muille. Seminaarin päättyessä opiskelija on saanut pro gradu -tutkielmansa valmiiksi tai lähes valmiiksi.

Maisteriopintojen 1. lukuvuoden kevätlukukausi ja 2. lukuvuoden syyslukukausi. Seminaarin aikana suoritetaan opintojakso Metodit ja tieteellinen kirjoittaminen (1. lukuvuoden kevätlukukausi). Seminaari alkaa periodilla 3, minkä jälkeen siinä on tauko 4. periodilla, ja se jatkuu seuraavan lukuvuoden syyslukukaudella.

Seminaarissa perehdytään tutkimustyön käytäntöihin ja kehitetään sekä tutkielman teossa että työelämässä tarvittavia valmiuksia. Näihin valmiuksiin kuuluvat mm. käsiteltävänä olevan teeman ymmärrettävä ja selkeä esitteleminen sekä kirjallisesti että suullisesti.

Seminaarin aikana laaditaan pro gradu-tutkielma.

Opiskelija osallistuu maisteritasolle suunnattuun HowULearn-kyselyyn.

Seminaariin liittyvät aineistot ilmoitetaan kurssin alussa. Moodle-alusta toimii apuna. Seminaarin aikana laaditaan pro gradu-tutkielma.

Seminaariin kuuluu ennen kaikkea itsenäistä työskentelyä oman pro gradu -tutkielman parissa. Tämän lisäksi opiskelija tekee ryhmä-/paritöitä ja osallistuu aktiivisesti seminaariryhmän työskentelyyn ottamalla osaa keskusteluun ja opponoimalla vähintään yhden kerran toista opiskelijaa.

Seminaari arvostellaan asteikolla 0─5.

Arvosteluun vaikuttavat seminaarissa esitetty gradun osaksi liitettävä kirjallinen työ sekä sisällön että kieliasun kannalta, opponointi, tunneilla osoitettu aktiivisuus sekä mahdollisista muista tehtävistä suoriutuminen ja aikataulun noudattaminen.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo) ja opetukseen liittyvänä itsenäisenä työskentelynä.