Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
19.12.2017 kl. 09:00 - 8.1.2018 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Kielten maisteriohjelman opinnot.

Valinnainen opintojakso kokonaisuudessa Nykypäivän Italia – kieli ja kielitiede.

Latinan alkeiskurssi.

Kielen historia.

Muiden romaanisten kielten opinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt romanistiikan historiaan, romaanisten kielten syntyvaiheisiin, niitä yhdistäviin ja erottaviin piirteisiin sekä niiden nykytilanteeseen (kuten puhujamäärät, alueellinen levinneisyys).

Hän kykenee itsenäisesti hankkimaan tarvittavaa tietoa perehtyäkseen aihepiiriin laajemmin myös sähköisten apuvälineidenja ryhmätöiden avulla.

Opintojakson voi suorittaa missä tahansa maisteriopintojen vaiheessa.

Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Vaihtoehtoiset suoritustavat ovat tarjolla jatkuvasti. Ks. kohta opintojakson toteutus.

Romaanisten kielten muodostuminen, rakenne ja levinneisyys.

a) Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

b) Kirjatenttiin luetaan:

  • P. Gresti, Introduzione alla linguistica romanza, Bologna, Pàtron, 2016.

Suoritusvaihtoehto a):

- luento-opetus

- ryhmä / parityöt

- suulliset esitykset

- oppimistehtävät

Suoritusvaihtoehto a ja b):

- sähköisten apuvälineiden hyödyntäminen (esim. sähköiset sanakirjat).

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5.

b) Arvioinnissa otetaan huomioon

- opittujen sisältöjen soveltaminen loppukuulustelussa

- säännöllinen läsnäolo

- aktiivisuus tunnilla ja ryhmätyöskentelyssä

- aikataulun noudattaminen

- muut mahdolliset oppimistehtävät.

b) Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioitaessa otetaan huomioon paitsi tentissä osoitetun tiedon määrä ja laatu myös kyky soveltaa tietoja annettuun tehtävään tai aineistoon.

a) luentokurssi tai b) tiedekuntatentin yhteydessä suoritettavana kirjatenttinä.