Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
4.5.2020 kl. 09:00 - 31.5.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
ons 17.6.2020
10:00 - 14:00

Beskrivning

Kielten maisteriohjelman opinnot.

Opintojakso on vaihtoehtoinen Italialaisen filologian ydinkompetenssit-kokonaisuudessa

ja valinnainen kokonaisuudessa Nykypäivän Italia – kieli ja kielitiede.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt italia vieraana kielenä -oppiaineen didaktiikassa käytettyihin metodeihin ja ymmärtää myös maahanmuuttajille suunnatun italia vieraana kielenä -opetuksen haasteet ja niiden ratkaisumallit.

Hän osaa hankkia itsenäisesti tarvittavaa tietoa perehtyäkseen aihepiiriin laajemmin myös sähköisten apuvälineiden ja ryhmätöiden avulla.

Opintojakson voi suorittaa missä tahansa maisteriopintojen vaiheessa.

Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Vaihtoehtoiset suoritustavat ovat tarjolla jatkuvasti. Ks. kohta opintojakson toteutus.

Italia vieraana kielenä -didaktiikan metodeja sekä ulkomaalaisopetuksessa että maahanmuuttajille suunnatussa opetuksessa.

a) Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

b) Kirjatenttiin luetaan:

  • M. Vedovelli, Guida all’italiano per stranieri. Dal quadro comune europeo per le lingue alla Sfida salutare, Roma, Carocci, 2010 (tai myöh.)
  • P.E. Balboni, Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse. Quarta edizione, Torino, Utet università, 2015, luvut III-IX ja XII-XII.

Suoritusvaihtoehto a):

- luento-opetus

- ryhmä/parityöt

- suulliset esitykset

- oppimistehtävät

- mahdolliset vierailuluennot

- sähköisten apuvälineiden hyödyntäminen.

Arviointi asteikolla 0-5.

a) Luentokurssin suorituksen arvioinnissa otetaan huomioon

- opittujen sisältöjen soveltaminen loppukuulustelussa

- säännöllinen läsnäolo

- aktiivisuus tunnilla ja ryhmätyöskentelyssä

- aikataulun noudattaminen

- muut mahdolliset oppimistehtävät.

b) Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioitaessa otetaan huomioon paitsi kirjatentissä osoitetun tiedon määrä ja laatu myös kyky soveltaa tietoja annettuun tehtävään tai aineistoon.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

Opintojakso suoritetaan a) luentomuotoisella kurssilla tai b) tiedekuntatentin yhteydessä suoritettavana kirjatenttinä.