Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
10.9.2019 kl. 09:00 - 1.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 11.10.2019
12:30 - 16:30

Beskrivning

Opintojaksosta vastaa Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma.

Opintojakso kuuluu valinnaisena opintojaksona seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

  • KIR-T300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot, vähintään 90 op
  • KIR-O300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevalle, 60 op
  • KIR-301 Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot, 60 op
  • KIR-310 Kirjallisuudentutkimus, teoria ja metodit, 15 op

Opintojakso on avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso tarjotaan myös Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa osana opintokokonaisuutta KIR-Y300 Yleinen kirjallisuustiede, syventävät opinnot, 60 op.

Aineenopettajan pedagogiset opinnot.

Opiskelija on jakson suoritettuaan perehtynyt kirjallisuuden opetukseen teoreettisesta näkökulmasta, hän ymmärtää teorian ja käytännön opetustyön välisiä suhteita ja hän on saanut välineitä omien kirjallisuuden opetusta koskevien käsitystensä muodostamiseen.

Opintojaksosta ei järjestetä opetusta joka vuosi, mutta opintojakson voi suorittaa myös kirjallisena kuulusteluna tiedekuntatenteissä.

Opintojaksossa perehdytään kirjallisuuden opetukseen erilaisista teoreettisista näkökulmista, pohditaan teorian ja käytännön opetustyön suhdetta ja kehitetään omaa teoreettisesti perusteltua käsitystä kirjallisuuden opetuksesta.

Middleton & Marsh (toim.): Teaching Modernist Poetry
Herman, McHale & Phelan (toim.): Teaching Narrative Theory
Cartmell & Whelehan (toim.): Teaching Adaptations

Kurssilla tehdään suullisia että kirjallisia harjoitustehtäviä sekä yksilöllisesti että ryhmissä. Luentomateriaalin lisäksi kurssiin kuuluu oheiskirjallisuutta.

Arvosteluasteikko 0–5.

Opintojakso toteutetaan kurssina tai kirjallisena kuulusteluna.