Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.10.2019 kl. 09:00 - 22.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Opintojaksosta vastaa Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma.

Opintojakso kuuluu valinnaisena opintojaksona seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

  • KIR-T300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot, vähintään 90 op
  • KIR-O300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevalle, 60 op
  • KIR-301 Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot, 60 op
  • KIR-340 Kirjallisuudentutkimus, kirjallisuuden lajit, periodit ja tyylit, 15 op

Opintojakso on avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso tarjotaan myös Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa osana opintokokonaisuutta KIR-Y300 Yleinen kirjallisuustiede, syventävät opinnot, 60 op.

Lisäksi suositellaan suoritettavaksi opintojakso KIR-313 Lyriikan teoria ja tutkimus.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on syventynyt ymmärrys lyriikan lajeista ja tyyleistä sekä niiden historiallisesta jatkumosta ja ilmenemisestä nykyrunoudessa. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan lyriikan analyysiin.

Opintojaksosta ei järjestetä opetusta joka vuosi, mutta opintojakson voi suorittaa myös kirjallisena kuulusteluna tiedekuntatenteissä.

Opintojaksossa voidaan keskittyä valinnaisesti joko tiettyihin lyriikan lajeihin ja tyyleihin (sonetti, elegia, kokeellinen runous) tai periodeihin (romantiikka, symbolismi, modernismi, postmodernismi).

Kirjallisuus koostuu 2 teoria- ja tutkimuskirjasta ja 3–5 runoteoksesta.

Esim.

Byron, Glennis: Dramatic Monologue

Emig, Rainer: Modernism in poetry. Motivations, Structures and Limits.

Gifford, Terry: Pastoral

Gill, Jo: Modern confessional writing: new critical essays, s.1–83

Joensuu, Juri: Menetelmät, kokeet, koneet. Proseduraalisuus poetiikassa, kirjallisuushistoriassa ja suomalaisessa kokeellisessa kirjallisuudessa

Kangaskoski, Matti: Reading Digital Poetry Interface, Interaction and Interpretation

Koivisto, Päivi (toim.): Kanervakankaalla. Näkökulmia Aleksis Kiven runouteen

Kennedy, David: The Ekphrastic Encounter in Contemporary British Poetry and Elsewhere

Weisman, Karen (toim.): The Oxford Handbook of the Elegy, s. 1–429

Oppenheimer, Paul: The Birth of the Modern Mind. Self, Consciousness, and the Invention of the Sonnet.

Painter, Kirsten Blythe: Flint on a bright stone. A revolution of precision and restraint in American, Russian and German Modernism.

Perloff, Marjorie: Poetic License: essays on modernist and postmodernist lyric

Silén, Daniela: Rolldiktens jag. Aspekter på svenskspråkiga rolldikter från Bellman till Runeberg

Arvosteluasteikkona on 0–5.

Opintojakson suoritustapana on luento- tai harjoituskurssi tai kirjallinen kuulustelu.