Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.10.2019 kl. 09:00 - 22.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Opintojaksosta vastaa Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma.

Opintojakso kuuluu valinnaisena opintojaksona seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

  • KIR-T300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot, vähintään 90 op
  • KIR-O300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevalle, 60 op
  • KIR-301 Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot, 60 op
  • KIR-340 Kirjallisuudentutkimus, kirjallisuuden lajit, periodit ja tyylit, 15 op

Opintojakso on avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso tarjotaan myös Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa osana opintokokonaisuutta KIR-Y300 Yleinen kirjallisuustiede, syventävät opinnot, 60 op.

Kandidaatin tutkinto.

Lisäksi suositellaan suoritettavaksi opintojakso KIR-314 Draaman tutkimus.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee draaman historian, historialliset periodit, tyylisuuntaukset ja traditiot.

Opintojakso toteutetaan kuulustelun tai mahdollisen kurssin muodossa. Opintojakson voi suorittaa tiedekuntatenttinä mihin tahansa aikaan lukuvuodesta.

Kurssilla perehdytään draaman historian keskeisiin periodeihin, tyylisuuntauksiin ja traditioihin malliteosten avulla. Tarpeen mukaan opiskelija voi keskittyä haluamaansa historialliseen aikakauteen.

Luentokurssilla suoritetaan kurssikohtainen kirjallisuus.

Kirjatentissä suoritetaan:

Erika Fischer-Lichte, History of European Drama and Theatre [sekä valikoima näytelmiä]
(teoksesta HYn kirjastossa elektroninen versio paperisen ohella)

Kuulustelussa suoritetaan näytelmäkirjallisuutta keskimäärin 20–30 teosta, kirjailijoiden tuotantoja tai valikoima periodin tai lajin mukaan. Kirjailijoita: Aiskhylos, Sofokles, Euripides, Aristofanes, Plautus, Terentius, Shakespeare, Molière, Racine, Kivi, Ibsen, Strindberg, Pirandello, Ionesco, Beckett, Pinter.

Arvosteluskaalana on 0–5.

Opintojakson suoritusmuodot ovat luentosarja, kirjatentti tai erikseen sovittaessa esseesuoritus.