Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
9.1.2018 kl. 12:00 - 12.1.2018 kl. 12:00

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 17.1.2018
10:15 - 12:45
ons 24.1.2018
10:15 - 12:45
ons 31.1.2018
10:15 - 12:45
ons 7.2.2018
10:15 - 12:45
ons 14.2.2018
10:15 - 12:45
ons 21.2.2018
10:15 - 12:45

Övrig undervisning

17.01. - 21.02.2018 ons 09.15-11.45
Marjukka Kenttälä
Undervisningsspråk: Finska
16.01. - 20.02.2018 tis 09.15-11.45
Marja Suojala
Undervisningsspråk: Finska
17.01. - 24.01.2018 ons 10.15-11.45
28.02.2018 ons 10.15-11.45
Kimmo Svinhufvud
Undervisningsspråk: Finska
22.01. - 26.02.2018 mån 09.15-11.45
Marjukka Kenttälä
Undervisningsspråk: Finska
18.01. - 22.02.2018 tors 09.15-11.45
Kimmo Svinhufvud
Undervisningsspråk: Finska
16.01. - 20.02.2018 tis 09.15-11.45
Marjukka Kenttälä
Undervisningsspråk: Finska
18.01. - 25.01.2018 tors 10.15-11.45
22.02.2018 tors 10.15-11.45
Marjukka Kenttälä
Undervisningsspråk: Finska
17.01. - 21.02.2018 ons 10.15-12.45
Hanna Kosonen
Undervisningsspråk: Finska
17.01. - 21.02.2018 ons 13.15-15.45
Hanna Kosonen
Undervisningsspråk: Finska
18.01.2018 tors 10.15-12.45
08.02.2018 tors 10.15-12.45
01.03.2018 tors 10.15-12.45
Hanna Kosonen
Undervisningsspråk: Finska
17.01. - 21.02.2018 ons 09.15-11.45
Hanna Vänskä
Undervisningsspråk: Finska
16.01. - 23.01.2018 tis 12.30-14.00
06.02.2018 tis 12.30-14.00
Marja Suojala
Undervisningsspråk: Finska
19.01.2018 fre 09.15-11.45
02.02.2018 fre 09.15-11.45
Marja Suojala
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Valtiotieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat
Eläinlääketieteen kandiohjelma
Farmaseutin koulutusohjelma
Oikeusnotaarin koulutusohjelma
Kemian, geotieteiden ja maantieteen koulutusohjelmat
Ympäristötieteiden ja molekyylibiotieteiden koulutusohjelmat

Opintojakson tavoitteena on kehittää opinnoissa ja työelämässä tarvittavia äidinkielisen (suomi) kirjoittamisen taitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tieteellisten tekstien yleiset ominaispiirteet ja käytänteet
 • osaa referoida, kommentoida ja argumentoida
 • hallitsee lähteiden käytön
 • osaa muokata tekstejään kirjoitusprosessin eri vaiheissa
 • osaa ottaa lukijan huomioon ja vaikuttaa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyyteen
 • osaa soveltaa oppimaansa opiskeluteksteihin, tutkimuskirjoittamiseen ja työelämän kirjoitusviestintään.

Opintojakso suoritetaan ennen kandidaatintyön tekemistä tai viimeistään sen aikana, kuitenkin aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Koulutusohjelma voi määritellä ajankohdan tarkemmin.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat

 • tieteellisen tekstin ominaispiirteet
 • työelämän kirjoittaminen
 • referointi, kommentointi ja argumentointi
 • lähteiden käyttö
 • kirjoitusprosessin vaiheet, kirjoittamista tukevat työtavat, vertaispalautetyöskentely
 • tekstin kommunikoivuus ja sujuvuus
 • keskeiset kielenhuollon normit, kielioppaat kirjoittamisen tukena.

Kielijelppi-verkkomateriaali, ks. www.kielijelppi.fi

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Opiskelijalta edellytetään annettujen tehtävien suorittamista ja aktiivista kurssityöskentelyä. Kielikeskuksen opintojaksot ja kokeet arvostellaan arvosanoilla hyväksytty ja hylätty.

Opintojakson kokonaistyömäärä on 54 tuntia, josta lähiopetuksen osuus on 20 tuntia. Mikäli opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena eli OMA-kurssina, lähiopetuksen ja muun työskentelyn suhde on erilainen (ks. www.plotti.fi/oma). Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 80 %:n läsnäolovelvoite tai vastaava ryhmän työmuotojen mukaan.

Opintojakso vastaa vuosien 2016-17 opetussuunnitelman opintojaksoja

99190 Akateemisen kirjoittamisen perusteet 1-2 op,

99191 Suomenkielinen kirjallinen viestintä 2 op,

99619 Tieteellinen kirjoittaminen 2 op

ja 79910 Tieteellinen kirjoittaminen 2 op.