Hanna Kosonen

Anmäl dig
27.8.2019 kl. 12:00 - 30.8.2019 kl. 12:00
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 4.9.2019
12:15 - 14:45
ons 25.9.2019
12:15 - 13:45
ons 16.10.2019
12:15 - 13:45

Övrig undervisning

04.09.2019 ons 12.15-14.45
25.09.2019 ons 12.15-13.45
16.10.2019 ons 12.15-13.45
Hanna Kosonen
Undervisningsspråk: Finska
05.09.2019 tors 11.15-13.45
26.09.2019 tors 12.15-13.45
10.10.2019 tors 12.15-13.45
Hanna Kosonen
Undervisningsspråk: Finska
03.09. - 01.10.2019 tis 12.15-14.45
15.10.2019 tis 12.15-14.45
Hanna Kosonen
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Valtiotieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat
Eläinlääketieteen kandiohjelma
Farmaseutin koulutusohjelma
Oikeusnotaarin koulutusohjelma
Kemian, geotieteiden ja maantieteen koulutusohjelmat
Ympäristötieteiden ja molekyylibiotieteiden koulutusohjelmat

Opintojakson tavoitteena on kehittää opinnoissa ja työelämässä tarvittavia äidinkielisen (suomi) kirjoittamisen taitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tieteellisten tekstien yleiset ominaispiirteet ja käytänteet
 • osaa referoida, kommentoida ja argumentoida
 • hallitsee lähteiden käytön
 • osaa muokata tekstejään kirjoitusprosessin eri vaiheissa
 • osaa ottaa lukijan huomioon ja vaikuttaa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyyteen
 • osaa soveltaa oppimaansa opiskeluteksteihin, tutkimuskirjoittamiseen ja työelämän kirjoitusviestintään.

Opintojakso suoritetaan ennen kandidaatintyön tekemistä tai viimeistään sen aikana, kuitenkin aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Koulutusohjelma voi määritellä ajankohdan tarkemmin.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat

 • tieteellisen tekstin ominaispiirteet
 • työelämän kirjoittaminen
 • referointi, kommentointi ja argumentointi
 • lähteiden käyttö
 • kirjoitusprosessin vaiheet, kirjoittamista tukevat työtavat, vertaispalautetyöskentely
 • tekstin kommunikoivuus ja sujuvuus
 • keskeiset kielenhuollon normit, kielioppaat kirjoittamisen tukena.

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena eli OMA-kurssina, joka tarjoaa enemmän vapautta ja omaa vastuuta kuin tavanomainen kirjoittamisen kurssi. Kurssiin kuuluu 2-3 lähitapaamista ja 45-48 h itsenäistä työtä. Osa opetuksesta toteutetaan verkossa. Pakollisena kurssikirjana toimii Kniivilän Lindblom-Ylänteen ja Mäntysen teos Tiede ja teksti (Gaudeamus/WSOY). Kaikki painokset ja eri kustantajien versiot teoksesta soveltuvat kurssille. Ensimmäisellä lähitapaamiskerralla on oltava läsnä.

Kielijelppi-verkkomateriaali, ks. www.kielijelppi.fi

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Opiskelijalta edellytetään annettujen tehtävien suorittamista ja aktiivista kurssityöskentelyä. Kielikeskuksen opintojaksot ja kokeet arvostellaan arvosanoilla hyväksytty ja hylätty.

Opintojakson kokonaistyömäärä on 54 tuntia, josta lähiopetuksen osuus on 20 tuntia. Mikäli opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena eli OMA-kurssina, lähiopetuksen ja muun työskentelyn suhde on erilainen (ks. www.plotti.fi/oma). Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 80 %:n läsnäolovelvoite tai vastaava ryhmän työmuotojen mukaan.

Opintojakso vastaa vuosien 2016-17 opetussuunnitelman opintojaksoja

99190 Akateemisen kirjoittamisen perusteet 1-2 op,

99191 Suomenkielinen kirjallinen viestintä 2 op,

99619 Tieteellinen kirjoittaminen 2 op

ja 79910 Tieteellinen kirjoittaminen 2 op.