Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
24.2.2020 kl. 12:00 - 1.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 9.3.2020
12:15 - 15:45
fre 13.3.2020
10:15 - 13:45
ons 18.3.2020
10:15 - 12:45
ons 25.3.2020
10:15 - 12:45
ons 1.4.2020
10:15 - 12:45
ons 8.4.2020
10:15 - 12:45
ons 22.4.2020
09:15 - 12:45

Övrig undervisning

09.03.2020 mån 12.15-15.45
13.03.2020 fre 10.15-13.45
17.03. - 07.04.2020 tis 09.15-11.45
21.04.2020 tis 08.15-11.45
Riikka Järvelä
Undervisningsspråk: Finska
09.03.2020 mån 12.15-15.45
13.03.2020 fre 10.15-13.45
18.03. - 08.04.2020 ons 10.15-12.45
22.04.2020 ons 09.15-12.45
Riikka Järvelä
Undervisningsspråk: Finska
09.03.2020 mån 12.15-15.45
13.03.2020 fre 10.15-13.45
19.03. - 02.04.2020 tors 10.15-12.45
16.04.2020 tors 10.15-12.45
23.04.2020 tors 09.15-12.45
Riikka Järvelä
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Humanistisen ja kasvatustieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat

Opintojakson tavoitteena on akateemisen asiantuntijan äidinkielisen (suomi) puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehittäminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • suunnitella ja arvioida viestintää ja vuorovaikutusta
  • toimia asiantuntevasti oman tieteen- ja ammattialansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • hyödyntää saamaansa palautetta oman osaamisensa kehittämisessä
  • tukea muiden opiskelijoiden oppimista palautteen avulla.

Opintojakso on hyvä ajoittaa sellaiseen opintojen vaiheeseen, jossa se parhaiten tukee pää- tai sivuaineopintoihin liittyviä puheviestintätehtäviä (alustukset, esitelmät, puheenvuorot, ryhmätyöskentely jne.) tai työelämään tutustumista, kuten harjoittelussa.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi

  • suhdekeskeisyys vuorovaikutuksessa
  • esiintymistaito ja seminaarikeskustelutaidot
  • ryhmä- ja yhteistyötaidot
  • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  • kuunteleminen ja argumentointi
  • äänenkäyttö.

Sovitaan erikseen.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Kielikeskuksen opintojaksot ja kokeet arvostellaan arvosanoilla hyväksytty ja hylätty.

Kurssin aloitusluentoja järjestetään kaksi: 9.3. (klo 12-16) ja 13.3. (klo 10-14). Voit osallistua kummalle tahansa luennosta, sillä ne ovat saman sisältöisiä.

Opintojakson kokonaistyömäärä on 54 tuntia. Lähiopetuksen ja muun työskentelyn määrä vaihtelee opintojakson toteutustavan mukaan. Läsnäolovelvoite on vähintään 80 % tai vastaava opintojakson toteutustavasta riippuen.

Opintojakso vastaa Kasvatustieteeellisen tiedekunnan vuosien 2015-2017 opetussuunnitelman opintojaksoa 6000021 PY Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen, 2 op ja Humanistisen tiedekunnan vuosien 2015-2017 opetussuunnitelman opintojaksoa YY12 Puheviestintä, 2 op. Näiden tutkintovaatimusten mukasesti opiskelelvalle rekisteröidään Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa 6000021 PY Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen, 2 op ja Humanistisessa tiedekunnassa YY12 Puheviestintä, 2 op.