Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
25.2.2019 kl. 12:00 - 3.3.2019 kl. 23:59

Beskrivning

Soveltuu tutkintoasetuksen mukaiseksi alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavaksi kieliopinnoksi tai sen osaksi.

Studenter med finska som modersmål vid juridiska fakulteten.

Utgångsnivå: CEFR B1 (pdf).

Gymnasiekurs i svenska (minst medellång lärokurs) eller motsvarande färdigheter.

Om du tror att du inte har tillräckliga färdigheter kan du kontakta ansvarsläraren eller tutorn. En förberedande kurs/valmennuskurssi på nivå A2 kan vara till nytta.

Efter kursen kan du

  • förstå talad och skriven svenska och behärskar den centrala juridiska terminologin
  • presentera muntligt och skriftligt dina åsikter och argumentera för dem
  • skaffa och förmedla information från olika källor
  • förhandla och ge råd på svenska både muntligt och skriftligt.

Andra läsåret.

Under kursen behandlas aktuella teman inom det juridiska fackområdet. Studenterna följer med aktuell juridisk samhällsdebatt samt läser myndighetstexter och annan relevant litteratur. Temana diskuteras i samtal, sammanfattningar, rapporter och andra skrivövningar.

Toisen kotimaisen kielen suoritus koostuu kahdesta osasta: suullinen taito (2 op) ja kirjallinen taito (1 op). Ruotsin kirjallinen taito suoritetaan ruotsin suullisen taidon kurssin yhteydessä. Ilmoittautuminen ainoastaan ruotsin suullisen taidon kurssille.

Muistathan tehdä ruotsin lähtötasotestin ennen kuin ilmoittaudut ruotsin kurssille. Tasotesti ohjaa sinua valitsemaan oikeantasoisen ruotsin kurssin. Kirjaudu testiin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Alla lähtötasotestin pistemäärän mukaiset suositukset.

  • Alle 27 pistettä: Osallistu valmentavalle kurssille (A2) tai kertaa ruotsia itsenäisesti.
  • 27 pistettä tai enemmän: Osallistu tiedekuntasi tutkintoon kuuluvalle kurssille.
  • Jos saat tasotestistä korkean pistemäärän, sinulla on erityistä perehtyneisyyttä ruotsin kieleen ja hallitset oman alasi peruskielitaidon, voit osallistua korvaavaan kokeeseen.

HUOM! Ruotsin suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan ja rekisteröidään erikseen.

Kurssin sijasta ruotsin kielen taidon voi osoittaa korvaavalla kokeella.

Du får information om materialet i början av kursen.

B1 (nöjaktig förmåga) eller B2 (god förmåga) enligt CEFR.

Skalan motsvarar den nivå som krävs av offentligt anställda enligt lagen 424/2003 och förordningen 481/2003.

Vid behov ger ansvarsläraren mer information.

Kurs med muntligt och skriftligt slutprov. Kursen består i regel av 42 kontakttimmar och ca 40 h självständigt arbete. Du ska delta aktivt i kursen (minst 80 % närvaro) och lämna in alla kursuppgifter under kursens lopp.

Ett alternativ till kursen är ersättande prov. Kontakta ansvarsläraren före provet.