Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.10.2019 kl. 09:00 - 30.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 30.10.2019
16:15 - 17:45
ons 6.11.2019
16:15 - 17:45
ons 13.11.2019
16:15 - 17:45
ons 20.11.2019
16:15 - 17:45
ons 27.11.2019
16:15 - 17:45
ons 4.12.2019
16:15 - 17:45
ons 11.12.2019
16:15 - 17:45

Beskrivning

Studieavsnittet är obligatoriskt för studenter i kandidatprogrammet i språk och i kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer. Studenter från andra kandidatprogram avlägger inte detta avsnitt. Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer ansvarar för avsnittet.

Studenterna kan välja om de vill läsa denna kurs på svenska även om de har finska som skolspråk. Kursen kräver en stark svenska. För råd vänligen kontakta ansvarig lärare.

Språkvård inom ämnet modersmål och litteratur i gymnasiet eller motsvarande. För studenter inom ämnet nordiska språk ska kursen Textproduktion vara avlagd.

Studenterna kan välja om de vill läsa denna kurs på svenska även om de har finska som skolspråk. Kursen kräver en stark svenska. För råd vänligen kontakta ansvarig lärare.

Studenten fördjupar sin förståelse för särdragen i det akademiska språket och sin språkmedvetenhet över lag.

Under första eller andra året av kandidatstudierna.

Inom studieavsnittet behandlas den vetenskapliga textens särdrag och språkliga normer som gäller i saktexter över lag. Dessutom diskuteras texters läsbarhet, flyt och mottagaranpassning.

Blomström, Vendela och Wennerberg, Jeanna, 2015: Akademiskt läsande och skrivande, Studentlitteratur
Blomström, Vendela och Persson, Carina, 2014: Muntlig interaktion i akademiskt sammanhang. Studentlitteratur
Språkriktighetsboken av Svenska språknämnden. 2011.

I kursen ingår såväl närundervisning som nätbaserad undervisning.

Studieavsnittet bedöms på skalan godkänd–underkänd.

Studieavsnittet avläggs som en kurs i språkriktighet och vetenskapliga textkonventioner eller som boktentamen. På kursen krävs 85 % närvaro i enlighet med fakultetens bestämmelser.

Jannika Lassus