Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
20.8.2019 kl. 09:00 - 10.9.2019 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Opintojaksosta vastaa kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen suomen kielen sekä Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoille. Opintojakson voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen tai Suomen kielen ja kulttuurin opinto-oikeus.

Suomen kielen perusopinnot.

Opiskelija perehtyy diskurssintutkimuksen peruskäsitteisiin ja harjaantuu tarkastelemaan diskurssia kieliopin näkökulmasta.

kts. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496

Opintojakson voi suorittaa kandiopintojen ensimmäisenä tai toisena lukuvuonna. Opintojakson korvaavia valinnaisia järjestetään joka lukuvuosi. Kirjatenttimahdollisuuksia läpi vuoden.

Opintojaksossa perehdytään diskurssintutkimuksen peruskäsitteisiin sekä puhutun että kirjoitetun tekstin näkökulmasta. Jakso harjaannuttaa tarkastelemaan diskurssia kieliopin välinein.

Huom! Kirjatentin voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen tai Suomen kielen ja kulttuurin opinto-oikeus.

Kirjatenttivaihtoehto:

Tainio (toim.): Keskustelunanalyysin perusteet.

Pietikäinen & Mäntynen 2009: Kurssi kohti diskurssia.

ISK Ilmiöt-osan jaksot: Passiivi ja passiivimaiset rakenteet, Nollapersoona, Referointi ja Tempus.

Oheiskirjallisuuteen perehtyminen ja sen soveltaminen analyysiin.

Arvioinnissa painottuu opiskelijan kyky soveltaa opintojakson sisältöjä aineiston analyysiin. Opintojakso arvioidaan: 1-5

Opintojakso toteutetaan kurssina.

Markku Haakana (sl 2018), Johanna Komppa (kl 2019)