Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
16.8.2018 kl. 09:00 - 9.9.2018 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 3.9.2018
10:15 - 11:45
tis 4.9.2018
10:15 - 11:45
ons 5.9.2018
08:15 - 09:45
mån 10.9.2018
10:15 - 11:45
ons 12.9.2018
08:15 - 09:45
mån 17.9.2018
10:15 - 11:45
ons 19.9.2018
08:15 - 09:45
mån 24.9.2018
10:15 - 11:45
ons 26.9.2018
08:15 - 09:45
mån 1.10.2018
10:15 - 11:45
ons 3.10.2018
08:15 - 09:45
mån 8.10.2018
10:15 - 11:45
ons 10.10.2018
08:15 - 09:45
mån 15.10.2018
10:15 - 11:45
tis 16.10.2018
08:00 - 13:00

Övrig undervisning

25.09. - 25.09.2018 tis 10.15-11.45
09.10. - 09.10.2018 tis 10.15-11.45
Henrik Hägglund
Undervisningsspråk: Svenska
25.09. - 25.09.2018 tis 08.15-09.45
09.10. - 09.10.2018 tis 08.15-09.45
Henrik Hägglund
Undervisningsspråk: Svenska
25.09. - 25.09.2018 tis 14.15-15.45
09.10. - 09.10.2018 tis 14.15-15.45
Henrik Hägglund
Undervisningsspråk: Svenska
18.09. - 18.09.2018 tis 10.15-11.45
02.10. - 02.10.2018 tis 10.15-11.45
04.10. - 04.10.2018 tors 14.15-15.45
Henrik Hägglund
Undervisningsspråk: Svenska
18.09. - 18.09.2018 tis 08.15-09.45
02.10. - 02.10.2018 tis 08.15-09.45
Henrik Hägglund
Undervisningsspråk: Svenska

Material

Moodle-området för KSV-101 ht 2018 finns bakom denna länk. Kursnyckel är polstruk18.

Beskrivning

Studieavsnittet är obligatoriskt för alla studerande i KSV. I mån av möjlighet kan också studerande från andra utbildningsprogram vid HU delta. Studerande från KSV ges prioritet i programmet.

Målet med studieavsnittet är att studenten ska:

  • förstå det politiska, rättsliga och administrativa system på vilket det finländska välfärdssamhället bygger,
  • förstå hur beslutsfattandet inom de högsta statsorganen i Finland är organiserat, särskilt gällande växelverkan mellan juridik och politik,
  • kunna bedöma hur politiska och juridiska förändringstrender påverkar den finländska välfärdens uppbyggnad,
  • känna till rättssäkerhetsfrågor och grundläggande fri- och rättigheter,
  • förstå hur EU fungerar och hur EU påverkar lagstiftning och beslutsfattande i Finland.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: Åk I, period 1.

När studieavsnittet ordnas: Höstterminen, period 1.

  1. Jyränki, A. och Husa J. Konstitutionell rätt. Helsingfors 2015. 495 s. E-bok finns, kolla Helka.
  2. Ruonala, Marko och Pietilä Heli. EU-basfakta. Tredje reviderade upplagan, 2014, s. 9-124 och 147-166.
  3. Lagstiftning (bör medtas till tentamen).

Finlands grundlag 731/1999 (Gr 101).

Förvaltningslag 434/2003 (Af 101).

Kommunallag 410/2015. (Om 301.)

1. Föreläsningar 24 h

2. Gruppövningar 4 h/grupp (rättsfallsövningar i 5 grupper)

3. Smågruppsarbete på Moodle

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5.

Skriftlig tentamen vid kurstentamen eller vid allmänt tentamenstillfälle.

Universitetslektor Henrik Hägglund och professor Stefan Sjöblom