Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
16.8.2018 kl. 09:00 - 9.9.2018 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 10.9.2018
12:30 - 15:00
mån 17.9.2018
12:30 - 15:00
ons 19.9.2018
10:30 - 13:00
mån 24.9.2018
12:30 - 15:00
ons 26.9.2018
10:30 - 13:00
mån 1.10.2018
12:30 - 15:00
ons 3.10.2018
10:30 - 13:00
mån 8.10.2018
12:30 - 15:00
ons 10.10.2018
10:30 - 13:00
mån 15.10.2018
12:30 - 15:00

Beskrivning

Studieavsnittet kan enbart avläggas av studenter i KSV vid Svenska social- och kommunalhögskolan.

Målet med studieavsnittet är att studenten ska:

  • ha grundläggande kunskaper i hur man inom olika vetenskapsområden förstår människans sociala samspel i samhället,
  • ha förutsättningar att identifiera olika metodologiska och vetenskapliga angreppsätt som tillämpas i forskning och i förståelsen av människans sociala liv,
  • ha grundläggande kunskaper i hur socialvetenskaplig förståelse kan tillämpas inom olika samhällsinstitutioner och inom praktiska verksamhetsområden.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början av studierna.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen, Period 1.

Anges av lärarna.

Kursen består av föreläsningar, övningsarbeten och tentamen.

Studieavsnittet bedöms som godkänt/underkänt. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Studieavsnittet förutsätter obligatorisk närvaro, grupparbeten samt tentamen.

Professorn i sociologi, professorn i socialpsykologi, universitetslektorn i journalistik, universitetslektorn i socialt arbete