Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
15.8.2019 kl. 09:00 - 5.9.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tors 5.9.2019
09:15 - 11:45
tis 10.9.2019
09:15 - 11:45
tors 12.9.2019
09:15 - 11:45
tis 17.9.2019
09:15 - 11:45
tors 19.9.2019
09:15 - 11:45
tis 24.9.2019
09:15 - 11:45
tors 26.9.2019
09:15 - 11:45
tis 1.10.2019
09:15 - 11:45
tors 3.10.2019
09:15 - 11:45
tors 17.10.2019
09:15 - 11:45

Beskrivning

Studieavsnittet kan enbart avläggas av studenter i KSV vid Svenska social- och kommunalhögskolan.

Målet med studieavsnittet är att studenten ska:

  • ha grundläggande kunskaper i hur man inom olika vetenskapsområden förstår människans sociala samspel i samhället,
  • ha förutsättningar att identifiera olika metodologiska och vetenskapliga angreppsätt som tillämpas i forskning och i förståelsen av människans sociala liv,
  • ha grundläggande kunskaper i hur socialvetenskaplig förståelse kan tillämpas inom olika samhällsinstitutioner och inom praktiska verksamhetsområden.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början av studierna.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen, Period 1.

Anges av lärarna.

Kursen består av föreläsningar, övningsarbeten och tentamen.

Studieavsnittet bedöms som godkänt/underkänt. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Studieavsnittet förutsätter obligatorisk närvaro, grupparbeten samt tentamen.

Universitetslektorn i samhällsvetenskaper