Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.2.2020 kl. 09:00 - 2.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 9.3.2020
14:15 - 15:45
ons 11.3.2020
14:15 - 15:45
mån 16.3.2020
14:15 - 15:45
ons 18.3.2020
14:15 - 15:45
mån 23.3.2020
14:15 - 15:45
ons 25.3.2020
14:15 - 15:45
mån 30.3.2020
14:15 - 15:45
ons 1.4.2020
14:15 - 15:45
mån 6.4.2020
14:15 - 15:45
ons 8.4.2020
14:15 - 15:45
mån 20.4.2020
14:15 - 15:45
ons 22.4.2020
14:15 - 15:45
mån 27.4.2020
14:15 - 15:45
ons 29.4.2020
14:15 - 15:45
ons 6.5.2020
14:15 - 15:45

Beskrivning

Obligatorisk kurs för de som väljer sociologi som studieinriktning, valbar för statskunskap, socialpsykologi, journalistik och kommunikation samt socialt arbete och socialpolitik.

Studieavsnittet är öppet för alla i KSV.

Efter kursen ska studenten

  • ha grundläggande kunskaper om samhällsvetenskapernas klassiska teoretiker och teoretiska inriktningar,
  • kunna ange varför vissa texter kom att ingå i den kanon som kallas klassiker,
  • kunna identifiera särdragen i de olika grundteorierna och begreppen och hur de används och utmanas idag.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: År 1, våren.

Studieavsnittet ordnas: Period IV.

Föreläsningar, läsning, projekt

Kapital, rationalitet och social sammanhhållning. En introduktion till klassisk samhällsteori. Boglind, Anders, Eliaeson Sven & Månson Per, 2014. Lund: Studentlitteratur. 374 sidor.

Samt av läraren anvisad litteratur.

Projektarbete, uppsats

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5.

Aktivt deltagande, projektarbete.

Universitetslektorn i samhällsvetenskaper