Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
16.8.2018 kl. 09:00 - 5.11.2018 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 29.10.2018
10:15 - 11:45
tis 30.10.2018
14:15 - 15:45
mån 5.11.2018
10:15 - 11:45
tis 6.11.2018
14:15 - 15:45
mån 12.11.2018
10:15 - 11:45
tis 13.11.2018
14:15 - 15:45
mån 19.11.2018
10:15 - 11:45
tis 20.11.2018
14:15 - 15:45
mån 26.11.2018
10:15 - 11:45
tis 27.11.2018
14:15 - 15:45
mån 3.12.2018
10:15 - 11:45
tis 4.12.2018
14:15 - 15:45
mån 10.12.2018
10:15 - 11:45
tis 11.12.2018
14:15 - 15:45
mån 17.12.2018
09:15 - 11:45

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid HU. Studenter i KSV prioriteras.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan

 • beskriva och kritiskt diskutera kommunikation och journalistik, samt deras funktioner i samhället,
 • centrala begrepp inom vetenskapsområdet,
 • beskriva och tillämpa journalistikens ideal och etiska regelsystem,
 • gestalta nyhetsprocessen och utöva källkritik,
 • finna ämnen och skriva korta journalistiska texter, och texter i organisationers kommunikation,
 • identifiera likheter och skillnader mellan journalistik och information,
 • använda språkliga hjälpmedel,
 • ge och ta textrespons.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början av studierna, introduktionskurs. Första kurs i journalistik.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen, period II.

Kursen består av föreläsningar, övningsarbeten och gruppuppgifter. Till kursen hör en skriftlig tentamen.

 1. Häger, Björn, 2014. Reporter. En grundbok i journalistik. Stockholm: Studentlitteratur, sidorna 1–90 (kapitlen 1–2 Journalist och Skriva), 391–454 (kapitel 9 Medielandskap).
 2. Thurén, Torsten, 2013. Källkritik. Stockholm: Liber, sidorna 1–118, 239–250 samt därtill två valfria kapitel bland fallstudierna.
 3. Falkheimer, Jesper och Heide, Mats, 2013. Strategisk kommunikation: en introduktion. Studentlitteratur.
 4. Journalistreglerna. Se www.jsn.fi/sv/journalistreglerna/
 5. Yttrandefrihetslagen Se www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030460
 6. mediespråk.fi

Samt av läraren anvisat material.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0–5. Både tentamen och skriftliga uppgifter ingår i bedömningen. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Alla som avlägger studieperioden deltar i föreläsningar, övningar och skriftlig tentamen. Närvaroplikt 80 procent.

Universitetslektorn i journalistik Henrika Zilliacus-Tikkanen