Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.2.2020 kl. 09:00 - 9.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

JK 206 Radio- och tv-kursen 2020
Lärare: Jenny Stenberg-Sirén, Ingrid Svanfeldt
Assistent: Mats Söderman

Kursens upplägg:
Del 1, 10.3–18.3: tv Ett videoinslag i grupp
Del 2, 19.3–3.4: radio Ett radioinslag per person, Ett radiomagasinprogram per grupp
Del 3, 6.4–30.4: Smocka En vecka radio + två dagar somevideo
Del 4, hemtentamen
Plats: Sal 306

Utöver de inplanerade föreläsningstiderna (varav vissa kan användas för eget arbete) förutsätts mycket eget arbete, då grupperna planerar innehållet, bandar in, klipper och övar. Gruppen delar på tre videoväskor, arbetstid reserverad 15-17, grupperna kommer överens om vem som filmar när.

9.3 kl. 10-12 Introduktion till kursen, presentation av video-uppgift Ingrid, Jenny och Mats
kl. 13-15 After Effects, sociala medier Ingrid och Mats
kl. 15-17 Övning med kameror på egen hand / idéer +synopsis + research (handledning)
Synopsis skickas åt Ingrid och Mats senast kl. 18 per epost.

10.3 kl. 10-11 Att jobba på tv-nyheter, mångmedialitet Ingrid
kl. 12-15 Grupper: Idé, research, planering Ingrid / kamerautrustning Mats
kl. 15-17 Grupper: Inspelning av material / Vi lär oss skriva manus och beställa grafik. Ingrid.
Manus till Ingrid senast kl. 18.

12.3 kl. 10-12 Grupper: Inspelning / Vi lär oss skriva manus och beställa grafik.
OBS. Material intaget på dator senast kl. 12.30
kl. 13-15 Premier genomgång och klipp enligt manus med Mats. kl. 15-17 klipp Premier projekt klart, förutom After Effects.

16.3 kl. 10-12 After Effects del 1. + jobba med eget projekt Mats
Kl. 13-15 After Effects del 2. + jobba med eget projekt, Mats
kl. 15-17 Gör färdigt hela projektet på After Effects och Premiere.

17.3 kl. 10-12 Radioteknikgenomgång. Mats.
Kl. 13-15 Tittar på videor och feedback, videodelen avslutas. Mats och Ingrid.

19.3 kl. 10-13 Smockaplanering med alla, också Arcada, i Redaktionen

23.3 kl. 10-12 Radio: Ideér och programplanering, olika roller
Kl. 13-15 Olika programgenrer, poddar, sändningsklockor

24.3 kl. 10-12 Manus, röst och språk
Kl. 13-15 Gäst

26.3 kl. 10-12 Respons på sändningsklockorna och finslipning av planeringen

30.3. Kl. 13-15 Producentskap och respons – gemensam med JK 219

31.3 kl. 10-12 Manuscheck
Kl. 13-15 vid behov

1.4 kl. 9-16 Genrep och sändning

2.4 kl. 9-16 Feedback
3.4 Smocka planeringsmöte

6.4 – 30.4 Smocka
En arbetsvecka på radio som studiovärd eller producent, två somevideo-turer.

DatumTidPlats
mån 9.3.2020
10:15 - 11:45
mån 9.3.2020
13:15 - 14:45
tis 10.3.2020
10:15 - 11:45
tis 10.3.2020
13:15 - 14:45
tors 12.3.2020
10:15 - 11:45
mån 16.3.2020
10:15 - 11:45
mån 16.3.2020
13:15 - 14:45
tis 17.3.2020
10:15 - 11:45
tis 17.3.2020
13:15 - 14:45
tors 19.3.2020
10:15 - 11:45
mån 23.3.2020
10:15 - 11:45
mån 23.3.2020
13:15 - 14:45
tis 24.3.2020
10:15 - 11:45
tis 24.3.2020
13:15 - 14:45
tors 26.3.2020
10:15 - 11:45
mån 30.3.2020
10:15 - 11:45
mån 30.3.2020
13:15 - 14:45
tis 31.3.2020
10:15 - 11:45
tis 31.3.2020
13:15 - 14:45
ons 1.4.2020
09:15 - 15:45
tors 2.4.2020
09:15 - 15:45

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid HU. Studenter i KSV prioriteras.

 • Introduktionskursen i journalistik, kommunikation och mediespråk
 • Research, nyheter och intervju
 • Nyhetsspråk och språkriktighet
 • Journalistiskt arbete i multimedial miljö
 • Visuell journalistik

Kurser inom vetenskapsområdet journalistik och kommunikation.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan

 • förklara och kritiskt diskutera radions och tv:ns programformer och innehållsgenrer,
 • analysera struktur och dramaturgi i olika typer av program,
 • behärska de olika arbetsmomenten i programproduktion främst ur journalistens perspektiv,
 • planera program, sköta utsändningsteknik och tänka flermedialt på en grundläggande nivå,
 • självständigt banda in material, klippa och mixa element för radio och videoinslag.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I mitten av kandidatstudierna, då man tagit till sig de första introduktionskurserna i journalistik (se förhandskrav nedan).

Studieavsnittet ordnas: Vårterminen, period IV, i anslutning till Smockaredaktionens arbete.

Kursen består av föreläsningar, övningsarbeten i grupp och produktion av medieinnehåll. Till kursen hör en tentamen. Närvaroplikt 80 procent.

 • Geller, Valerie. Beyond powerful radio: a communicator's guide to the Internet age news, talk, information & personality. Amsterdam; London: Elsevier/Focal Press, 2011.
 • Olson, Kristin. Att göra tv-program. Stockholm: Ordfront, 2009. S. 7–130, 141–202 och 209–263.
 • Edin, Anna: Den föreställda publiken: programpolitik, publikbilder och tilltalsformer ISBN: 9789171394835. Förlag: Brutus Östlings bokf Symposium 2000
 • Starkey, Guy, & Crisell, Andrew. Radio Journalism. Sage, 2009.

Samt av läraren anvisat material.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0–5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Alla som avlägger studieperioden deltar i föreläsningar, övningar, produktionen av medieinnehåll och tentamen.

Universitetslektorn i journalistik Henrika Zilliacus-Tikkanen