Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
3.10.2019 kl. 09:00 - 29.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 29.10.2019
10:15 - 11:45
ons 30.10.2019
08:15 - 09:45
tis 5.11.2019
10:15 - 11:45
tors 7.11.2019
10:15 - 11:45
tis 12.11.2019
10:15 - 11:45
tors 14.11.2019
10:15 - 11:45
tis 19.11.2019
10:15 - 11:45
tors 21.11.2019
10:15 - 11:45
tis 26.11.2019
10:15 - 11:45
tors 28.11.2019
10:15 - 11:45
tis 3.12.2019
10:15 - 11:45
tors 5.12.2019
10:15 - 11:45
tis 10.12.2019
10:15 - 11:45
tors 12.12.2019
08:15 - 11:45

Övrig undervisning

25.11. - 02.12.2019 mån 08.15-09.45
04.12.2019 ons 08.15-09.45
Henrik Hägglund
Undervisningsspråk: Svenska
26.11. - 03.12.2019 tis 08.15-09.45
04.12.2019 ons 14.15-15.45
Henrik Hägglund
Undervisningsspråk: Svenska
28.11. - 05.12.2019 tors 08.15-09.45
10.12.2019 tis 08.15-09.45
Henrik Hägglund
Undervisningsspråk: Svenska

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för studerande från olika utbildningsprogram vid Helsingfors universitet. Studenter i KSV prioriteras.

Målet med studieavsnittet är att den studerande efter avslutat studieavsnitt

  • har en god uppfattning om den offentliga rätten som rättsområde,
  • har en förmåga att analysera rättsfrågor ur ett offentligrättsligt perspektiv,
  • känner till de grundläggande bestämmelserna om förvaltningsförfarande och om ändringssökande,
  • känner till systemet med grundrättigheter och mänskliga rättigheter,
  • har en förmåga att sätta sig in i och diskutera konkreta exempel i vilka grundrättigheter och mänskliga rättigheter aktualiseras,
  • har utvecklat en god förmåga att lösa rättsfall och skriva rättsligt motiverade svar på rättsfallsfrågor.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: Första studieåret period 2, introduktionskurs.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen, period 2.

1. Undervisning (föreläsningar och rättsfallsövningar) 28 h.

2. Inlämningsuppgifter (rättsfall) på Moodle. Genomförande av uppgifterna kan ge 0-3 poäng till tentamen.

3. Litteraturstudier.

  1. Mäenpää, Olli, Grunderna för god förvaltning, Helsingfors 2011. 313 s. Upplagan från 2007 kan också läsas. Kontakta den ansvariga läraren för närmare anvisningar. (Upplagan från 2007 kan lånas som e-bok)
  2. Ojanen, Tuomas, De grundläggande och mänskliga rättigheterna – en introduktion. Helsingfors 2010. 99 s.
  3. Lagstiftning: Ska tas med till tentamen

Finlands grundlag 731/1999. Gr 101

Förvaltningslag 434/2003. Af 101.

Lag om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019. Pr 103

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999. Af 301.

Kommunallag 410/2015. Om 301.

Konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europarådets

människorättskonvention) Gr 102

Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. 13/2003. Af 107.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5.

1) Deltagande i undervisningen, litteraturstudier och skriftlig tentamen vid kurstentamen eller allmän tentamen

2) Litteraturstudier och skriftlig tentamen vid allmän tentamen

Universitetslektor Henrik Hägglund