Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
3.10.2019 kl. 09:00 - 29.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 29.10.2019
14:15 - 15:45
tors 31.10.2019
12:15 - 13:45
tis 5.11.2019
14:15 - 15:45
tors 7.11.2019
12:15 - 13:45
tis 12.11.2019
14:15 - 15:45
tors 14.11.2019
12:15 - 13:45
tis 19.11.2019
14:15 - 15:45
tors 21.11.2019
12:15 - 13:45
tis 26.11.2019
14:15 - 15:45
tors 28.11.2019
12:15 - 13:45
tis 3.12.2019
14:15 - 16:45
mån 9.12.2019
12:15 - 14:45
tis 17.12.2019
10:15 - 14:45

Beskrivning

  • Studieavsnittet är öppet för studenter i från olika utbildningsprogram vid HU.
  • Studenter i KSV prioriteras.

Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

  • känner till de viktigaste analysinriktningarna inom statskunskapen,
  • förstår den statsvetenskapliga kunskapens praktiska betydelse i samhällspolitiken och i arbetslivet,
  • kan identifiera de viktigaste inslagen i det politiska tänkandets utveckling,
  • kan identifiera de centralaste aktörerna och mekanismerna i den politiska organiseringen,
  • kan analysera och tillämpa de viktigaste begreppen och frågeställningarna på området.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början av studierna i statskunskap med förvaltning.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen, period II.

Studieavsnittet består av föreläsningar och grupparbeten. Till kursen hör en skriftlig tentamen.

  1. Lewin, L. Statsvetenskapens grunder. Studentlitteratur, 2 uppl, 2015. 112 s.
  2. Larsson, R. Politiska ideologier i vår tid. Studentlitteratur, 8 uppl, 2014. 232 s.
  3. Karvonen, Lauri: Parties, Governments and Voters in Finland. Politics under Fundamental Societal Transformation. ECPR Press 2014. 140 pp.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Om all kurslitteratur tenteras vid allmänt tentamenstillfälle utgör godkänd nivå på svar på frågor till samtliga böcker ett minimikrav för godkänd tentamen.

Studieavsnittet kan avläggas på två sätt:

a) Studenten deltar i föreläsningar (80% närvaro), grupparbeten och skriftlig tentamen. Tentamen kan avläggas vid tre angivna allmänna tentamenstillfällen under läsåret.

b) Studieavsnittet avläggs i form av litteraturtentamen. Vid allmän tentamen tenteras då all kurslitteratur som en helhet.

Huvudansvarig: Professorn i kommunalförvaltning

Medansvariga: Universitetslektorn i statskunskap, universitetslektorn i statskunskap med förvaltning