Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
14.12.2017 kl. 09:00 - 30.1.2018 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 16.1.2018
08:15 - 09:45
tors 18.1.2018
12:15 - 13:45
tis 23.1.2018
08:15 - 09:45
tors 25.1.2018
12:15 - 13:45
tis 30.1.2018
08:15 - 09:45
tors 1.2.2018
12:15 - 13:45
tis 6.2.2018
08:15 - 09:45
tors 8.2.2018
12:15 - 13:45
tis 13.2.2018
08:15 - 09:45
tors 15.2.2018
12:15 - 13:45
tis 20.2.2018
08:15 - 09:45
tors 22.2.2018
12:15 - 13:45
tis 27.2.2018
08:15 - 10:45
tors 1.3.2018
12:15 - 13:45
ons 7.3.2018
09:15 - 11:45

Beskrivning

  • Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid HU.
  • Studenter i KSV i vetenskapsområdet statskunskap med förvaltning samt den tematiska helheten God förvaltning antas i första hand.

Introduktion till statskunskap.

För de som avlägger den tematiska helheten God förvaltning krävs antingen avklarad introduktionskurs i statskunskap eller introduktionskurs i rättsvetenskap.

Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

  • känner till hur den offentliga förvaltningens roll studeras inom statskunskapen,
  • kan identifiera och bedöma praktiska tillämpningar av viktiga organiserings- och styrformer på de olika förvaltningsnivåerna,
  • kan analysera hur den offentliga förvaltningens inre uppbyggnad påverkar politiska beslutsprocesser,
  • förmår självständigt reflektera över viktiga utvecklingsdrag och samband på förvaltningspolitikens område.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början av studierna i statskunskap med förvaltning.

Studieavsnittet ordnas: Vårterminen, period III.

Studieavsnittet består av föreläsningar, närstudietillfällen och gruppuppgifter. Till studieavsnittet hör en skriftlig tentamen.

  1. Rothstein, B. (red.) Politik som organisation. Förvaltningspolitikens grundproblem. SNS förlag 2010. 296 s. Även 5. uppl. kan läsas.
  2. Bevir, M. Governance: A Very Short Introduction. Oxford University Press 2012. 152 s. (e-bok)
  3. Sjöblom, S. Den starka statens styrningsproblem. Publikationer från projektet Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser 2011. 111 s.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Om all kurslitteratur tenteras vid allmänt tentamenstillfälle utgör godkänd nivå på svar på frågor till samtliga böcker ett minimikrav för godkänd tentamen.

Studieavsnittet kan avläggas på två sätt:

a) Studenten deltar i föreläsningar, gruppuppgifter och skriftlig tentamen.

b) Studieavsnittet avläggs i form av litteraturtentamen. Vid allmän tentamen tenteras då all kurslitteratur som en helhet.

Professorn i kommunalförvaltning och timlärare