Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Uppdatering av kursstruktur

Coronavirust föranleder att kursens närundervisningen genomförs på distans enligt följande justeringar av kursstrukturen:

SAMMANFATTNING AV DISTANSFORMAT

Nyckelföreläsningar streamas via AdobeConnect med live-kommentarer via Presemo medan andra föreläsningstillfällen ersätts med övrigt undervisningsmaterial på Moodle. Därmed kvarstår kursens struktur och uppgifter (föreläsningsdagböcker, essä, nätdiskussion) med undantag för skillnaden i föreläsningsformat och vissa ändringar av föreläsningstidtabellen.

INFORMATION OM DISTANSFORMAT TILL ANMÄLDA DELTAGARE per epost 17.3:

Bästa deltagare i Jämförande politik och förvaltning,

Tack för er anmälan till kursen KSV-SF202 Jämförande politik och förvaltning – Globala perspektiv. Kursens närundervisning kommer att genomföras på distans som en följd av gårdagens regeringsdirektiv om coronaläget. Det här innebär att vi håller fast vid kursens huvudsakliga schema och individuella uppgifter i form av föreläsningsdagböcker, essä och nätdiskussion med den skillnaden att föreläsningarna flyttas till nätet.

Ändringen av föreläsningsformatet omfattar mer flexibilitet vad gäller föreläsningstidtabellen eftersom vi kommer att använda både streaming och bandat föreläsningsmaterial. Vissa föreläsningstillfällen inkl. kursintroduktionen den 6.4 kommer att live-streamas via AdobeConnect med tillgång till direkta frågor och kommentarer via Presemo varmed deras tidtabell kvarstår medan andra föreläsningar ersätts med bandat material och därtill hörande artiklar. Jag återkommer till er per epost när den nya fördelningen av olika typer av föreläsningar och det slutliga kursprogrammet är klart i sitt nya distansformat.

Vi utgår m.a.o. från att ni överlag kan avlägga kursen som ni har planerat med den huvudsakliga skillnaden att det ingår mer nätbaserade och därmed flexibla element än tidigare. Jag återkommer som sagt per epost med en justerad tidtabell för vilka av föreläsningstillfällena som live-streamas och därmed kan deltas i hemifrån enligt den ursprungliga tidtabellen och vilka inbokade föreläsningar som helt ersätts med annat nätbaserat föreläsningsmaterial.

Välkomna till kursen och lycka till med all anpassning till rådande omständigheter i dessa utmanande tider!

Mvh,
Kim Zilliacus
kim.zilliacus@helsinki.fi

Anmäl dig
13.2.2020 kl. 09:00 - 6.4.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 6.4.2020
16:15 - 17:45
tis 7.4.2020
16:15 - 17:45
tors 16.4.2020
12:15 - 13:45
fre 17.4.2020
12:15 - 13:45
mån 20.4.2020
16:15 - 17:45
tis 21.4.2020
16:15 - 17:45
tors 23.4.2020
12:15 - 13:45
mån 27.4.2020
16:15 - 17:45
tis 28.4.2020
16:15 - 17:45

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för studenter i KSV

Studenter inom vetenskapsområdet statskunskap med förvaltning antas i första hand.

Introduktion till statskunskap

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • förstå och förklara den jämförande forskningsansatsen inom politik och förvaltning,
  • identifiera hur politiska problem kan undersökas genom jämförande analys,
  • jämföra institutionella strukturer, maktfördelning och processer inom olika politiska system,
  • exemplifiera tillämpningen av komparativ metod i studier av politiskt beteende, deltagande, partisystem och organisationer,
  • reflektera över jämförande analys av politiska fenomen ur ett lokalt och globalt perspektiv.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början av studierna i statskunskap med förvaltning.

Studieavsnittet ordnas: Vårterminen, period IV.

Studieavsnittet består av föreläsningar och individuella uppgifter (föreläsningsdagböcker, essä och diskussion).

  1. Anckar, C. et al. Komparativ politik. Institutioner och beteende. Studentlitteratur 2013. 303 s.
  2. Newton, K. & van Deth, J.W. Foundations of Comparative Politics. 3rd Ed. Cambridge University Press 2016. 412 s.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med introduktionsföreläsningen.

Om all kurslitteratur tenteras vid allmänt tentamenstillfälle utgör godkänd nivå på svar på frågor till samtliga böcker ett minimikrav för godkänd tentamen.

Studieavsnittet kan avläggas på två sätt:

a) Studenten deltar i föreläsningar (80% närvaro) och individuella uppgifter: föreläsningsdagböcker, essä och nätdiskussion på basen av anvisad litteratur.

b) Studieavsnittet avläggs i form av litteraturtentamen. Vid allmän tentamen tenteras då all kurslitteratur som en helhet.

Universitetslektorn i statskunskap