Garry Knight. Public domain

SPECIALARRANGEMANG

På grund av den rådande situationen kan kursens litteraturtent inte avläggas på det allmänna tentamenstillfället. Mera information om hur avläggandet sker i praktiken uppdateras så snart som möjligt till alla som anmält sig till tenten. Vi arbetar för tillfället med att hitta en lösning som möjliggör smidigt avläggande av kursen enligt samma tidtabell.

OBS! Anmälan till kursen sker på traditionellt sätt.

Anmäl dig
12.12.2019 kl. 09:00 - 8.1.2020 kl. 23:59

Meddelande

Bild för Marjukka Weide

Marjukka Weide

Publicerad, 29.8.2019 kl. 14:45

Beskrivningen nedan gäller studieperioden KSV-SF208 Aktuella frågor i politikens organisering
som är "en paraply" för olika kurser. I period III undervisas kursen Genus och politik under denna paraply.

Du får mera information om själva kursen på Moodle-sidan
https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=35179

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 15.1.2020
16:00 - 17:30
ons 22.1.2020
16:00 - 17:30
ons 29.1.2020
16:00 - 17:30
ons 12.2.2020
16:00 - 17:30
ons 19.2.2020
16:00 - 17:30

Övrig undervisning

02.03.2020 mån 16.00-19.45
Marjukka Weide
Undervisningsspråk: Svenska

Beskrivning

  • Studieavsnittet är öppet för alla studenter i olika utbildningsprogram vid HU.
  • Studenter i KSV med vetenskapsområdet statskunskap med förvaltning antas i första hand.
  • För dem som avlägger studieavsnittet som ämnesstudier i statskunskap med förvaltning krävs avklarad introduktionskurs i statskunskap.
  • För dem som avlägger studieavsnittet som en del av studiehelheten Statskunskap 2: Deltagandets politik krävs avklarad introduktionskurs i statskunskap.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • förstå och förklara aktuella problem i politikens organisering,
  • identifiera och bedöma sambandet mellan olika teorier på det aktuella området,
  • analysera teoriernas betydelse för institutionella strukturer,
  • ge exempel på hur teorierna kan användas i rätt kontext och hur de kan tillämpas.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I mitten av studierna i statskunskap med förvaltning.

Studieavsnittet ordnas: Studieavsnittet ges inte nödvändigtvis varje år.

Studieavsnittets innehåll anges av den ansvariga läraren.

Studieavsnittets litteratur anges av den ansvariga läraren.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier kan vid behov fås av tentator.

Studieavsnittet kan avläggas som specialkurs i enlighet med särskilda anvisningar.

Universitetslektorn i statskunskap med förvaltning