Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
11.10.2018 kl. 09:00 - 1.11.2018 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 30.10.2018
12:15 - 13:45
tors 1.11.2018
10:15 - 11:45
tis 6.11.2018
12:15 - 13:45
tors 8.11.2018
10:15 - 11:45
tis 13.11.2018
12:15 - 13:45
tors 15.11.2018
10:15 - 11:45
tis 20.11.2018
12:15 - 13:45
tors 22.11.2018
10:15 - 11:45
tis 27.11.2018
12:15 - 13:45
tors 29.11.2018
10:15 - 11:45
tis 4.12.2018
12:15 - 13:45
ons 5.12.2018
08:15 - 09:45
tis 11.12.2018
12:15 - 13:45
tors 13.12.2018
10:15 - 11:45
ons 19.12.2018
10:15 - 12:45

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid HU. Studenter i KSV prioriteras.

Efter avlagt studieavsnitt kan studenten

  • förstå sociologin som samhällsvetenskap,
  • förstå och förklara vad sociologi som vetenskap är,
  • identifiera grundläggande sociologiska begrepp, teorier och forskningstraditioner,
  • identifiera de centrala frågorna inom samt har kunskaper om några av sociologins delområden.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början av studierna i sociologi, introduktionskurs.

Studieavsnittet ordnas: Period II.

Kursen består av föreläsningar och övningsarbeten. Till kursen hör en skriftlig tentamen.

Giddens, A. & Sutton, P. Sociologi. Femte upplagan, Lund: Studentlitteratur 2014.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Alla som avlägger studieperioden deltar i föreläsningar, övningar och skriftlig tentamen.

Jan Wickman