Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
3.10.2019 kl. 09:00 - 30.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 30.10.2019
12:15 - 13:45
fre 1.11.2019
10:15 - 11:45
ons 6.11.2019
12:15 - 13:45
fre 8.11.2019
10:15 - 11:45
ons 13.11.2019
12:15 - 13:45
fre 15.11.2019
10:15 - 11:45
ons 20.11.2019
12:15 - 13:45
fre 22.11.2019
10:15 - 11:45
ons 27.11.2019
12:15 - 13:45
fre 29.11.2019
10:15 - 11:45
ons 4.12.2019
12:15 - 13:45
ons 11.12.2019
12:15 - 13:45
fre 13.12.2019
10:15 - 11:45
tors 19.12.2019
12:15 - 14:45

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid HU. Studenter i KSV prioriteras.

Efter avlagt studieavsnitt kan studenten

  • förstå sociologin som samhällsvetenskap,
  • förstå och förklara vad sociologi som vetenskap är,
  • identifiera grundläggande sociologiska begrepp, teorier och forskningstraditioner,
  • identifiera de centrala frågorna inom samt har kunskaper om några av sociologins delområden.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början av studierna i sociologi, introduktionskurs.

Studieavsnittet ordnas: Period II.

Kursen består av föreläsningar och övningsarbeten. Till kursen hör en skriftlig tentamen.

Giddens, A. & Sutton, P. Sociologi. Femte upplagan, Lund: Studentlitteratur 2014.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Alla som avlägger studieperioden deltar i föreläsningar, övningar och skriftlig tentamen.

Jan Wickman