Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.12.2018 kl. 09:00 - 17.1.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tors 17.1.2019
14:15 - 15:45
tors 24.1.2019
10:15 - 11:45
tors 24.1.2019
14:15 - 15:45
fre 25.1.2019
10:15 - 11:45
tors 31.1.2019
10:15 - 11:45
tors 31.1.2019
14:15 - 15:45
fre 1.2.2019
10:15 - 11:45
tors 7.2.2019
10:15 - 11:45
tors 7.2.2019
14:15 - 15:45
fre 8.2.2019
10:15 - 11:45
tors 14.2.2019
10:15 - 11:45
tors 14.2.2019
14:15 - 15:45
fre 15.2.2019
10:15 - 11:45
tors 21.2.2019
10:15 - 11:45
tors 21.2.2019
14:15 - 15:45
fre 22.2.2019
10:15 - 11:45
tors 28.2.2019
10:15 - 11:45
tors 28.2.2019
14:15 - 15:45
fre 1.3.2019
10:15 - 11:45
tors 7.3.2019
14:15 - 15:45

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid HU. Studenter i KSV prioriteras.

Introduktionskursen i sociologi

Efter avlagt studieavsnitt kan studenten

  • jobba tillsammans med andra,
  • tolka och diskutera sociologiska frågeställningar,
  • tillämpa ett sociologiskt perspektiv på olika empiriska frågeställningar.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: Samma år som man avlägger introduktionskursen i sociologi.

Studieavsnittet ordnas: Period III.

Litteraturstudier och grupparbeten. I studiecirklarna tillämpar deltagarna sociologiska begrepp och teorier från introduktionskursen I sociologi. Med hjälp av introducerande litteratur får de studerande övning i att tolka och diskutera aktuella sociala frågor. Deltagarna för protokoll över diskussionerna.

  • Ahrne, G. 2007. Att se samhället. Malmö: Liber. 116 s.
  • Edling, C. & Liljeros, F. red. 2016. Ett delat samhälle: makt, intersektionalitet och social skiktning (2:a uppl.). Stockholm: Liber. 224 s.
  • Lindgren, S. 2015 Sociologi 2.0. Samhällsteori och samtidskultur (2:a uppl.). Malmö: Gleerups. 240 s.

Övrig litteratur enligt anvisningar av examinatorn

Studieavsnittet bedöms med betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Deltagande i studiecirklar och skrivande av protokoll samt inlämningsuppgifter

Jan Wickman