Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
12.12.2019 kl. 09:00 - 13.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 13.1.2020
10:15 - 11:45
mån 2.3.2020
10:15 - 11:45

Övrig undervisning

23.01. - 27.02.2020 tors 12.15-13.45
Östen Wahlbeck
Undervisningsspråk: Svenska
21.01. - 25.02.2020 tis 10.15-11.45
Östen Wahlbeck
Undervisningsspråk: Svenska
22.01. - 26.02.2020 ons 12.15-13.45
Östen Wahlbeck
Undervisningsspråk: Finska
23.01. - 27.02.2020 tors 14.15-15.45
Östen Wahlbeck
Undervisningsspråk: Svenska
22.01. - 26.02.2020 ons 14.15-15.45
Östen Wahlbeck
Undervisningsspråk: Svenska
21.01. - 25.02.2020 tis 14.15-15.45
Östen Wahlbeck
Undervisningsspråk: Svenska

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid HU. Studenter i KSV prioriteras.

Introduktionskursen i sociologi

Efter avlagt studieavsnitt kan studenten

  • jobba tillsammans med andra,
  • tolka och diskutera sociologiska frågeställningar,
  • tillämpa ett sociologiskt perspektiv på olika empiriska frågeställningar.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: Samma år som man avlägger introduktionskursen i sociologi.

Studieavsnittet ordnas: Period III.

Litteraturstudier och grupparbeten. I studiecirklarna tillämpar deltagarna sociologiska begrepp och teorier från introduktionskursen I sociologi. Med hjälp av introducerande litteratur får de studerande övning i att tolka och diskutera aktuella sociala frågor. Deltagarna för protokoll över diskussionerna.

  • Ahrne, G. 2007. Att se samhället. Malmö: Liber. 116 s.
  • Edling, C. & Liljeros, F. red. 2016. Ett delat samhälle: makt, intersektionalitet och social skiktning (2:a uppl.). Stockholm: Liber. 224 s.
  • Lindgren, S. 2015 Sociologi 2.0. Samhällsteori och samtidskultur (2:a uppl.). Malmö: Gleerups. 240 s.

Övrig litteratur enligt anvisningar av examinatorn

Studieavsnittet bedöms med betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Deltagande i studiecirklar och skrivande av protokoll samt inlämningsuppgifter

Jan Wickman