Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.2.2020 kl. 09:00 - 28.2.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 10.3.2020
14:15 - 15:45
tors 12.3.2020
14:15 - 15:45
tis 17.3.2020
14:15 - 15:45
tors 19.3.2020
14:15 - 15:45
tis 24.3.2020
14:15 - 15:45
tors 26.3.2020
14:15 - 15:45
tis 31.3.2020
14:15 - 15:45
tors 2.4.2020
14:15 - 15:45
tis 7.4.2020
14:15 - 15:45
tors 16.4.2020
14:15 - 15:45
tis 21.4.2020
14:15 - 15:45
tors 23.4.2020
14:15 - 15:45
mån 4.5.2020
12:15 - 13:45

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid HU. Studenter i KSV prioriteras.

Studenten som har genomfört studiehelheten har lärt sig de centrala begreppen i den feministiska teoribildningen och i den genusvetenskapliga forskningen. Efter genomförd kurs ska studeranden

  • kunna identifiera hur kön och sexualitet fungerar som kulturella och samhälleliga kategorier,
  • kunna diskutera hur kön relaterar till andra skillnader och vad begreppet intersektionalitet betyder,
  • kunna identifiera och redogöra för centrala begrepp och forskningsfrågor inom den feministiska forskningen,
  • ha en uppfattning om feministisk vetenskapskritik,
  • ha en förmåga att iaktta, diskutera och analysera vardagsfenomen i samhället med de genusteoretiska verktygen.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: År 1-3.

Studieavsnittet ordnas: Period IV.

Kursen förutsätter aktivt deltagande och eget ansvar för lärprocessen. Kursen består av 20 timmar föreläsningar, litteraturstudier, lärdagbok och projektarbete under kursens gång. Obligatorisk närvaro.

Vid behov kan kursen avläggas med en litteraturtentamen.

Litteraturen är tillgänglig i moodle i början av föreläsningskursen. Läsning under hela kursens gång förutsätts.

Vid behov kan kursen avläggas med en litteraturtent. Då läses

  1. Connell Raewyn & Pearse, Rebecca 2015. Om genus. Stockholm: Daidalos. 3. uppl. eller Connell, Raewyn 2009. Gender. Cambridge: Polity
  2. Butler, Judith 1990. Gender Trouble. New York: Routledge. eller Rosenberg, T. 2005. Könet brinner. Stockholm: Natur Kultur.
  3. Ambjörnsson, Fanny 2016. Vad är queer? Stockholm: Natur Kultur. Andra utgåvan.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Lärdagboken utgör basen för examination, men aktivt deltagande under föreläsningar beaktas med 20%.

Bedömningen av lärdagboken beaktar att dagboken är ett verktyg som beskriver lärprocessen och visar på en förändring i kunnandet under kursens gång, inte endast i slutet av den. Vid bedömningen fästs uppmärksamhet vid de studerandes förmåga att sammanfatta huvuddragen i litteraturen och föreläsningarna, analytiskt reflektera över innehållet, ställa nya frågor och söka svar på frågor som förblivit oklara.

Inlärningsdagbok, mindre uppgifter under kursens gång, aktivt deltagande under föreläsningar.

Professorn i sociologi