Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
3.10.2019 kl. 09:00 - 28.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 28.10.2019
10:15 - 11:45
ons 30.10.2019
10:15 - 11:45
mån 4.11.2019
10:15 - 11:45
ons 6.11.2019
10:15 - 11:45
mån 11.11.2019
10:15 - 11:45
ons 13.11.2019
10:15 - 11:45
mån 18.11.2019
10:15 - 11:45
ons 20.11.2019
10:15 - 11:45
mån 25.11.2019
10:15 - 11:45
ons 27.11.2019
10:15 - 11:45
mån 2.12.2019
10:15 - 11:45
ons 4.12.2019
10:15 - 11:45
mån 9.12.2019
10:15 - 11:45
ons 11.12.2019
10:15 - 11:45
ons 18.12.2019
09:15 - 11:45

Beskrivning

Studerande inom KSV prioriteras, därefter övriga studerande vid HU.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • förstå och förklara vad socialpsykologi som vetenskap är,
  • förstå och förklara hur socialpsykologin som vetenskap utvecklats,
  • beskriva socialpsykologins centrala forskningsmetoder och jämföra klassiska experiment och undersökningar med dagens forskning,
  • förstå och tillämpa grundläggande socialpsykologiska begrepp,
  • ge exempel på hur socialpsykologiska teorier tillämpas i praktiska situationer,
  • känna till grunderna i några av socialpsykologins centrala forskningsområden,
  • beskriva vad en socialpsykolog i arbetslivet sysslar med.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början av studierna i socialpsykologi, introduktionskurs.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen, period II.

Kursen består av föreläsningar samt övningar och uppgifter i grupp och individuellt. Minst 80 % närvaro förutsätts.

  • Helkama, K., Myllyniemi, R. & Liebkind, K. mfl. Socialpsykologi – en introduktion. Liber, 2017.
  • Smith, E. R. & Mackie, D. M., Social Psychology. New York 2007 eller Smith, E.R, Mackie, D.M., & Claypool, H.M. Social Psychology. New York 2015.
  • Sutton, R., & Douglas, K. Social Psychology. New York 2013.

Alternativ

a) Kursmaterial samt litteratur som anges av läraren tenteras i samband med kursen eller vid allmänt tentamenstillfälle.

b) Litteraturstudier. (Smith & Mackie (& Claypool), ca 560 s. och kap. 1, kap. 5 och kapitlen 12-15 i Sutton & Douglas, ca. 270 s., tenteras vid allmänt tentamenstillfälle.)

Kursen bedöms med betygsskalan 0­­­-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentatorn.

Studieavsnittet kan avläggas på två sätt:

a) studenten deltar i kursen och gör de övningar och uppgifter som ingår i kursen, inkl. kurstentamen av litteratur som uppges av läraren i samband med kursen

b) studenten avlägger studieavsnittet via litteraturtentamen vid ett av socialpsykologins allmänna tentamenstillfällen eller i examinarium ifall det är möjligt

Universitetslektorn i socialpsykologi