Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
20.11.2019 kl. 09:00 - 10.12.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 20.12.2019
12:00 - 16:00

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i olika utbildningsprogram vid HU. Studenter i KSV med inriktning socialpsykologi antas i första hand, därefter studenter med andra inriktningar i KSV.

Studieavsnittet kan ingå i den tematiska helheten ledarskap.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

  • har grundläggande kunskaper om centrala socialpsykologiska arbets- och organisationsteorier och -begrepp med kopplingar till aktuella utmaningar i arbetslivet,
  • kan tillämpa denna kunskap i arbetslivet gällande organisationsförändring och utveckling, ledarskap, identitet och välmående i organisationer,
  • har en förmåga att identifiera problem i arbetsgemenskaper och kunna formulera rekommendationer i syfte att skapa en hälsosam arbetsplats.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början av studierna i socialpsykologi.

Studieavsnittet ordnas: Vårterminen, period III.

Kursen består av föreläsningar, övningsarbeten och gruppuppgifter. Till kursen hör en skriftlig tentamen.

  1. Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2016). Psykologi i organisation och ledning. Lund: Studentlitteratur. 4. upplagan (också 2. och 3. upplagan kan användas). 590 s.
  2. Jonsen, K., Maznevski, M. L., & Schneider, S. C. (2010). Gender differences in leadership–believing is
    seeing: implications for managing diversity. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 29(6), 549-572.
  3. Brown, A. D. (2015). Identities and identity work in organizations. International Journal of
    Management Reviews, 17(1), 20-40.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Studieavsnittet kan avläggas på två olika sätt:

a) Studenten deltar i föreläsningar, övningar och skriftlig tentamen.

b) Enbart litteraturstudier. Studenten tenterar vid allmänt tentamenstillfälle (tentamen vid tre angivna allmänna tentamenstillfällen per år), litteratur (punkterna 1-3 i den angivna litteraturen).

Universitetslektorn i socialpsykologi