Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

PERUTTU

Anmäl dig
10.12.2019 kl. 09:00 - 11.12.2019 kl. 09:00

Meddelande

Bild för Leena-Maija Rossi

Leena-Maija Rossi

Publicerad, 18.3.2020 kl. 18:42

RYHMÄ ON PERUTTU

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tors 31.10.2019
15:15 - 16:45
tors 7.11.2019
15:15 - 16:45
tors 14.11.2019
15:15 - 16:45
tors 21.11.2019
15:15 - 16:45
tors 28.11.2019
15:15 - 16:45
tors 5.12.2019
15:15 - 16:45
tors 12.12.2019
15:15 - 16:45
tors 16.1.2020
15:15 - 16:45
tors 23.1.2020
15:15 - 16:45
tors 30.1.2020
15:15 - 16:45
tors 6.2.2020
15:15 - 16:45
tors 13.2.2020
15:15 - 16:45
tors 20.2.2020
15:15 - 16:45
tors 27.2.2020
15:15 - 16:45
tors 12.3.2020
15:15 - 16:45
tors 19.3.2020
15:15 - 16:45
tors 26.3.2020
15:15 - 16:45
tors 2.4.2020
15:15 - 16:45
tors 16.4.2020
15:15 - 16:45
tors 23.4.2020
15:15 - 16:45
tors 30.4.2020
15:15 - 16:45

Övrig undervisning

31.10. - 12.12.2019 tors 13.15-14.45
16.01. - 27.02.2020 tors 13.15-14.45
12.03. - 02.04.2020 tors 13.15-14.45
16.04. - 30.04.2020 tors 13.15-14.45
Susanna Aaltonen
Undervisningsspråk: Finska
31.10. - 12.12.2019 tors 15.15-16.45
16.01. - 27.02.2020 tors 15.15-16.45
12.03. - 02.04.2020 tors 15.15-16.45
16.04. - 30.04.2020 tors 15.15-16.45
Leena-Maija Rossi
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot sekä taidehistorian tieteenala- ja menetelmäopinnot. Lisäksi suositellaan, että taidehistorian teemaopinnoista taidehistorian lähestymistavat ja taidehistorian tutkimushistoria on suoritettu ennen proseminaaria tai suoritetaan samanaikaisesti tämän kanssa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perusvalmiudet tieteellisen tutkimuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, kirjoittamiseen ja esittämiseen. Opintojakso kehittää opiskelutaitoja sekä kykyä lukea kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta. Opiskelija oppii ymmärtämään tutkimusetiikan perusteita. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee omakohtaisesti tutkimustyön eri vaiheita ja tieteenalan keskeisiä aineistoja. Hän oppii käyttämään menetelmiä ja teorioita aineiston analyysissa ja tekemään tämän pohjalta perusteltuja johtopäätöksiä.

Opintojakson kuluessa perehdytään tieteenalan keskeisiin lähteisiin, tiedonhakuun ja tutkimuseettisiin kysymyksiin sekä käsitellään tutkimustyön ja tieteellisen kirjoittamisen perusteita. Proseminaarin alussa määritellään tutkimuskysymys ja laaditaan tutkimussuunnitelma, minkä jälkeen kirjoitetaan tutkielma, esitetään se ja toimitaan opponenttina. Opintojakson kuluessa laadittu kirjallinen työ hyväksytään kandidaatintutkielmaksi.

Ilmoitetaan jakson alussa.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetuskerroille, tutkimussuunnitelman ja tutkielman kirjoittamista, esittämistä sekä opponenttina toimimista. Kirjallisen työn tulee kattaa tutkielmalle asetetut vaatimukset ja sen tulee valmistua opintojakson aikana sovitun aikataulun mukaisesti. Jakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Opiskelija osallistuu seminaariin, laatii ja esittää tutkimussuunnitelman ja tutkielman sekä toimii opponenttina. Opintojaksoon sisältyy erikseen sovittavia harjoituksia.