Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.6.2018 kl. 08:00 - 13.8.2018 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 20.8.2018
16:15 - 19:45
ons 22.8.2018
16:15 - 19:45
mån 27.8.2018
16:15 - 19:45
tis 28.8.2018
16:15 - 19:45
ons 29.8.2018
16:15 - 19:45
tors 30.8.2018
16:15 - 19:45

Material

Föreläsningsmaterial

Beskrivning

Kielentutkimuksen tohtoriohjelman ja kielentutkimukseen liittyvien maisteriohjelmien opiskelijat. Huom. Tohtoriopiskelijat voivat suorittaa kurssin joko 2 op:n tai 5 op:n laajuisena. Maisteriohjelmien opiskelijoiden tulee suorittaa kurssi 5 op:n laajuisena. Maisteriohjelmien opiskelijat sopivat erikseen oppiaineensa / opintosuuntansa syventävien opintojen kokonaisuudesta vastaavan opettajan kanssa siitä, mihin oman koulutusohjelman opintojaksoon kurssisuoritus voidaan hyväksilukea.

Kurssin jälkeen opiskelija pystyy ymmärtämään erilaisia tapoja tutkia kieltä ja olemaan kielentutkimuksen asiantuntija muutenkin kuin oman tutkimusalansa kysymyksissä. Tavoitteena on myös oppia hahmottamaan kielentutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta niin, että opiskelija pystyy vakuuttamaan muut ihmiset alan tärkeydestä.

Katsaus erilaisiin kielentutkimuksen metodeihin ja lähestymistapoihin. Metodi- ja ilmiöpohjaisuus kielentutkimuksessa. Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden käsite ja muodot.

2 op (54 t)

1. 24 auditoriotuntia, jotka koostuvat luennoista ja keskustelusta; sen lisäksi jokainen opiskelija kertoo (5-15 minuuttia) omasta tutkimuksestaan tai kuvitteellisesta tutkimushankkeesta (valmistautuminen tähän laskennallisesti 10 t ensimmäisen ja toisen luentoviikon välillä)

2. Luentopäiväkirjamerkinnät (laskennallisesti 4 x 5 tuntia)

+ 3 op (81 t)

3. Lopputyönä minitutkimus, jonka sisällöstä sovitaan kurssilla. Työn laskennallinen laajuus 81 t

(4. Lopputöiden esittely jos opiskelijoille sopii)

Osallistujat tutustuvat etukäteen oheisiin materiaaleihin: (mindmapkuva kielentutkimuksesta) ja artikkeli Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden eettisiä kysymyksiä https://journal.fi/tt/article/view/65823/26626 Muuta materiaalia jaetaan kurssilla Moodle-alustalla.

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat itsenäisen ja kriittisen tutkijanotteen rakentumista ja oman tutkimusalan syvempää ymmärrystä.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit:

2 op: Arviointiin vaikuttaa aktiivisuus ja menestyminen oppitunneilla (50 %) ja kurssipäiväkirjamerkinnät (50 %)

5 op: Arviointiin vaikuttaa aktiivisuus ja menestyminen oppitunneilla (25 %), kurssipäiväkirjamerkinnät (25 %) sekä kirjallinen työt (50 %)

Kurssin opetuskieli on suomi. Kirjalliset tehtävät voi suorittaa myös englanniksi, ruotsiksi, saksaksi tai venäjäksi.

Opintojakson suoritustavasta sovitaan etukäteen väitöskirjan ohjaajan kanssa. Opintojakson voi suorittaa esim. kirjallisuusesseenä, tenttinä, kurssilla jonka sisältö vastaa osaamistavoitteita tai muilla sellaisilla suoritusmuodoilla, jotka edistävät väitöskirjan kirjoittamista ja siihen liittyvää tutkimustyötä (sovitusti eri vaihtoehtoisia suoritustapoja yhdistellen).

Prof. emer. Arto Mustajoki