Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Kognition och hjärnfunktion 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 26.3.2020 - 31.7.2020
Kognitio & aivotoiminta 5 Cr Kurs 13.1.2020 - 24.2.2020
Cognition & Brain Function 5 Cr Kurs 14.1.2019 - 25.2.2019
Kognition och hjärnfunktion 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 1.10.2018 - 30.11.2018
Kognition och hjärnfunktion 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 1.8.2018 - 15.8.2018
Kognition och hjärnfunktion 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 28.5.2018 - 31.5.2018
Kognition och hjärnfunktion 5 Cr Omtentamen 27.4.2018 - 27.4.2018
Kognition och hjärnfunktion 5 Cr Omtentamen 13.4.2018 - 13.4.2018
Aivotoiminta ja kognitio 5 Cr Kurs 1.11.2017 - 17.1.2018