Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.11.2019 kl. 08:00 - 3.12.2019 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Pakollinen opintojakso

Maantieteen kandiohjelma vastaa opintojaksosta ja se on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Kurssin käytyään opiskelija on tutustunut laajasti maantieteen tutkimusaloihin sekä osaston opettajiin ja heidän tutkimusaiheisiinsa.

Opintojen 1. vuosi

Järjestetään syyslukukaudella, periodi 1

Kurssilla eri opettajat kertovat tutkimushankkeistaan ja avaavat aihepiiriä ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Esseetentti, arvostelu hylätty/hyväksytty.

Luennot 24 h ja tentti.

Markku Löytönen (markku.loytonen@helsinki.fi)