Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
12.8.2019 kl. 09:00 - 20.9.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 30.9.2019
14:15 - 16:00

Beskrivning

Avausluento on vapaaehtoinen ja kirjan voi tenttiä Examinarium -tenttiakvaariossa ympäri vuoden. Muista kuitenkin ensin ilmoittautua WebOodissa itse kirjatenttiin, jonka jälkeen voit varata tenttiajan Examinariumissa.

Kirjatentin voi korvata esseitä kirjoittamalla (jokaisesta kirjan luvusta 1,5-2 sivua). Tarkemmat ohjeet saat sähköpostitse olli.ruth@helsinki.fi Esseet palautetaan Moodlen palautuskansioon.

MAA-102

Kirjan luettuaan opiskelija:

  • oppii ymmärtämään Fennoskandian luonnonmaantieteellisenä kokonaisuutena ja tuntee alueen fyysisen ympäristön luonneteen
  • tietää alueen erityispiirteet ja niiden merkityksen ihmistoiminnan kannalta
  • osaa hahmottaa karttakuvien perusteella alueellisia trendejä ja vaihtelujen suuruussuhteita
  • oppii käyttämään luonnonmaantieteen peruskäsitteistöä

Opintojen 1. tai 2. vuosi

Tenttiakvaariossa (Examinariumissa) opiskelijan itse valitsemana ajankohtana.

Kirjassa käydään kattavasti läpi Fennoskandia luonnonmaantieteellisenä kokonaisuutena. Kirja sisältää runsaasti detaljitietoa, jota ei tarvitse hallita yksityiskohtaisesti, mutta suuruussuhteet ja myös numerotietoa tulee pääpiirteissään hallita. Eri kappaleissa esitettyjä tietoja on osattava yhdistellä ja korreloida.

Pakollinen kirjallisuus: Seppälä, Matti (ed.): The physical geography of Fennoscandia (Oxford University Press, 2005)

Kirjatentti arvostellaan arvosanalla 0-5.

Suoritetaan kirjatenttinä opiskelijan itse valitsemassa aikataulussa.