Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
5.5.2020 kl. 08:00 - 25.5.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
tors 4.6.2020
12:00 - 16:00

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää ekologian peruskäsitteet ja -prosessit populaation, yhteisön ja ekosysteemin tasolla. Hän osaa kuvailla esimerkkien avulla, miten maataloustuotanto nojaa (luonnonvaraiseen) eliöstöön ekosysteemeissä, ekologisiin prosesseihin.

Periodi IV, suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuonna.

Eliöiden resurssivaatimukset; elinympäristöt ja biomit; populaatioiden kasvuun vaikuttavat perusprosessit; lajienväliset vuorovaikutukset; biodiversiteetin käsite; ekosysteemin rakenne ja toiminta; ihminen maatalousekosysteemin lajina, luonnonsuojelubiologia.

Kurssi toteutetaan käänteisen opetuksen menetelmällä (engl. flipped classroom). Käänteisessä opetuksessa opiskellaan ensin itsenäisesti käyttäen apuna internetissä olevia opetusmateriaaleja. Varsinaisella oppitunnilla syvennämme ja sovellamme opittua.

27 h luentoja ja luentotentti ja 27 h kotitehtäviä

Luentomateriaali ja kurssilla osoitettu kirjallisuus.

Oheislukemistona Townsend, C. R., Begon, M. & Harper, J. L. 2008. Essentials of Ecology, 3rd Edition, Wiley-Blackwell, jota suosittelemme kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Koti- ja luokkatehtävät, tentti. Arvioidaan asteikolla 0–5. Koti- ja luokkatehtävät 50 %, tentti 50 %.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Yliopistonlehtori N.N. (agroekologia)

Korvaa opintojakson 812210 (MAAT105) Ekologian perusteet maataloustieteiden opiskelijoille, 2 op.