Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.5.2019 kl. 08:00 - 31.5.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
tors 15.8.2019
12:00 - 16:00

Beskrivning

MAAT-001 Fysiikka I, MAAT-012 Kasvintuotannon perusteet ja MAAT-014 Kotieläintuotannon perusteet tai vastaavat tiedot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata viljan ja säiliörehun tuotantoketjun vaiheet ja siinä käytettävät koneet, osaa esittää kasvihuoneen tärkeimmät osajärjestelmät ja kuvata niissä käytettävää teknologiaa, osaa laskea yleisimpien koneketjujen työsaavutuksia, osaa arvioida huollon vaikutusta koneen elinkaarisiin kustannuksiin ja työturvallisuuteen, osaa suunnitella omiin laskelmiin perustuvan säilörehun korjuuketjun ja viljakasvuston perustamiseen soveltuvan koneketjun, osaa laatia yksinkertaisia konekustannuslaskelmia.

Periodi IV

Koneistaminen ja energian käyttö, hyötysuhde, aikatutkimukset, menetelmätutkimukset, työturvallisuus, konekapasiteetti, kone- ja ajallisuuskustannukset, kasvintuotannon vaihtoehtoiset koneketjut, kasvihuoneteknologia, koneiden huolto ja korjaaminen.

Luennot, harjoitukset ja hyväksytysti suoritettu kurssitentti.

Luentomateriaali ja kurssilla osoitettu kirjallisuus.

Aktiivinen osallistuminen luennoille (ilmoitetaan tarkemmin kurssin alussa sekä kurssin Moodle-alueella), harjoitustyöt ja lopputentti. Arvioidaan asteikolla 0–5.

Hannu Mikkola

Korvaa opintojakson 812211 (MAAT106).