Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.5.2019 kl. 08:00 - 31.5.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
tors 15.8.2019
12:00 - 16:00

Beskrivning

MAAT-021 Maaperätieteen perusteet sekä MAAT-400, ENV-420, MAAT-640 tai MAAT-650 opintokokonaisuuksiin kuuluvat muut opintojaksot tai vastaavat opinnot.

Tavoitteena on syventää perusopintojen luentokursseilla saavutettua osaamista. Lukiessaan koko maaperätieteen alan kattavan kirjan opiskelija oivaltaa maaperän ominaisuuksien ja ilmiöiden välisiä yhteyksiä ja oppii näkemään maaperän toiminnallisena kokonaisuutena. Luettuaan kirjan opiskelija hallitsee alan englanninkielistä terminologiaa ja läpäistyään tentin hän voi luottaa hallitsevansa maaperätieteen perusasiat kattavasti.

Periodit I-IV, suositellaan suoritettavaksi 3. lukuvuonna

Maaperä- ja ympäristötieteen kokoava kirjallisuuskuulustelu. Opiskelija lukee oppikirjan omatoimisesti. Tämä kaikkialla maailmassa käytettävä oppikirja kattaa yleispiirteisesti maaperätieteen kaikki osa-alueet: maaperän muodostuminen, maan kiintoaineksen komponentit ja niiden ominaisuudet, maan vesi ja ilma, maan rakenne, aineiden sitoutumis- ja vapautumisprosessit, maan kasvukunto ja ravinnetalous sekä maaperän suojelu.

Ohjeistus kirjan lukemiseen ja tenttiin valmistautumiseen. 130 h itsenäistä työskentely

R.R. Weil & N.C. Brady: The Nature and Properties of Soils. 15. edition 1104 p. Prentice Hall, 2017.

Kirjallinen ja suullinen kuulustelu. Arvioidaan asteikolla 0–5.

Vastuuopettajalta saa kirjallisen ohjeen tenttiin valmistautumista varten. Ohje voidaan käydä yhteisesti läpi.

Apulaisprofessori Mari Pihlatie