Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
31.3.2018 kl. 08:00 - 15.6.2018 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 17.8.2018
12:00 - 16:00

Beskrivning

MAAT-021 Maaperätieteen perusteet sekä MAAT-400, ENV-420, MAAT-640 tai MAAT-650 opintokokonaisuuksiin kuuluvat muut opintojaksot tai vastaavat opinnot.

Tavoitteena on syventää luentokursseilla saavutettua osaamista. Opiskelija saa kokonaiskäsityksen maaperätieteen ilmiöistä ja niiden maataloudellisista sovelluksista.

Maaperä- ja ympäristötieteen kokoava kirjallisuuskuulustelu. Opiskelija lukee osoitetun materiaalin omatoimisesti. Valittu kirjallisuus kattaa maaperätieteen eri osa-alueet nimenomaan kotimaisesta näkökulmasta. Kirjallisuus käsittelee maaperätieteen perusteiden lisäksi myös maataloudellisen maaperätieteen ajankohtaisaiheita.

130 h Itsenäistä työskentelyä.

1. M. Paasonen-Kivekäs, R. Peltomaa, P. Vakkilainen & H. Äijö (toim.): Maan vesi- ja ravinnetalous. Luvut 2, 4, 5 ja 9 (Maaperä, Aineiden käyttäytyminen maaperässä, Maaperän vesitalouden järjestelyn lähtökohdat, Maatalousmaan kastelu; s. 17-72, 129-240 ja 351-372) 2. painos. Salaojayhdistys. Gummerus Kirjapaino, Jyväskylä, 2016. www.salaojayhdistys.fi -> julkaisut

2. J. Peltonen & T. Harmonen (toim.): Ravinteet kasvintuotannossa. Tieto tuottamaan 127. 95 s. Pro Agria Keskusten Liitto 2009. 96 s.

3. L. Alakukku & H. Teräväinen (toim.): Maan rakenteen hoito. Tieto tuottamaan 98. Pro Agria Keskusten Liitto 2002. 96 s.

4. Marttinen, S. ym. Biokaasulaitosten lopputuotteet lannoitevalmisteina. MTT Raportti 82. MTT, Jokioinen 2013. 70 s.

www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti82.pdf

5. R. Palva, S. Alasuutari & T. Harmonen: Lannan käsittely ja käyttö. Tieto tuottamaan 128. Pro Agria Keskusten Liitto, 2009. 96 s.

6. R. Uusitalo, P. Ekholm, E. Turtola, H. Pitkänen, H. Lehtonen, K. Granlund, S. Bäck, M. Puustinen, A. Räike, J. Lehtoranta, S.Rekolainen, M. Walls & P. Kauppila: Maatalous Itämeren rehevöittäjänä. Maa- ja elintarviketalous 96. MTT, Jokioinen 2007. 34 s. www.mtt.fi/met/pdf/met96.pdf

7. E. Turtola & K. Ylivainio: Suomen kotieläintalouden fosforikierto - säätöpotentiaali maatiloilla ja aluetasolla. s. 161-189 ja 224-244. Maa- ja elintarviketalous 138. MTT, Jokioinen 2009. 232 s. www.mtt.fi/met/pdf/met138.pdf

8. K. Regina, H. Lehtonen, T. Palosuo & S. Ahvenjärvi. Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt ja niiden vähentäminen. MTT Raportti 127. MTT, Jokioinen 2014. 44 s. http://jukuri.mtt.fi/bitstream/handle/10024/481727/mttraportti127.pdf

Kirjallinen ja suullinen kuulustelu. Arvioidaan asteikolla 0–5.

Maaperä- ja ympäristötieteen professori/apulaisprofessori N.N.