Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Causal inference: foundation, application and assumptions 5 Cr Föreläsningskurs 3.9.2019 - 15.11.2019