Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Inledning till universitetsmatematik 5 Cr Tentamen 10.2.2021 - 10.2.2021
Inledning till universitetsmatematik 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 26.1.2021 - 31.7.2021
Inledning till universitetsmatematik 5 Cr Tentamen 9.12.2020 - 9.12.2020
Inledning till universitetsmatematik 5 Cr Kurstentamen 20.10.2020 - 20.10.2020
Johdatus yliopistomatematiikkaan-Syksy 5 Cr Föreläsningskurs 3.9.2020 - 16.10.2020
Inledning till universitetsmatematik 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 1.8.2020 - 25.1.2021
Inledning till universitetsmatematik 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 30.3.2020 - 31.12.2020
Inledning till universitetsmatematik 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 14.10.2019 - 31.7.2020
Johdatus yliopistomatematiikkaan-Syksy 5 Cr Kurs 5.9.2019 - 9.12.2019
Johdatus yliopistomatematiikkaan-kevät 5 Cr Kurs 15.1.2019 - 29.4.2019
Johdatus yliopistomatematiikkaan-Syksy 5 Cr Föreläsningskurs 3.9.2018 - 10.12.2018
Inledning till universitetsmatematik 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 1.2.2018 - 13.10.2019
Johdatus yliopistomatematiikkaan-kevät 5 Cr Föreläsningskurs 16.1.2018 - 4.5.2018
ERSÄTTANDE PROV: Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 Cr Allmän tent 10.1.2018 - 10.1.2018
ERSÄTTANDE PROVET: Inledning till universitetsmatematik 5 Cr Allmän tent 1.11.2017 - 1.11.2017
Johdatus yliopistomatematiikkaan-Syksy 5 Cr Föreläsningskurs 4.9.2017 - 11.12.2017