Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
10.2.2020 kl. 09:00 - 29.4.2020 kl. 23:59

Meddelande

Petteri Piiroinen

Publicerad, 20.3.2020 kl. 13:15

Hei. Kurssin suorituksessa on tapahtunut muutoksia johtuen poikkeustilanteesta. Kaikki tiedotus ja tieto muutoksista tapahtuu kurssin Moodlen välityksellä.

Interaktion

Kurssilla pääasiallinen alusta on Moodle-alusta, missä laskuharjoitukset ja digiohjaus tapahtuu (Moodle-alusta on nyt avattu). Lisäksi kurssilla on käytössä presemoalue, joka on auki 24/7. Presemossa voi esittää anonyymisti lyhyitä kysymyksiä ja kommentteja. Seuraan Presemossa käytävää keskustelua joskus myös luentojen aikana. Luennoilla ja Moodlessa käytävä keskustelu on tärkeä osa kurssin opiskelua ja Presemo tarjoaa siihen anonyymin lisämahdollisuuden. Kerään myös "pikkuhilijaa" kaiken Presemokeskustelun kurssisivulle näkyviin pysyvässä muodossa ja viikkokohtaisesti eriteltynä.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 9.3.2020
12:15 - 14:00
ons 11.3.2020
12:15 - 14:00
mån 16.3.2020
12:15 - 14:00
ons 18.3.2020
12:15 - 14:00
mån 23.3.2020
12:15 - 14:00
ons 25.3.2020
12:15 - 14:00
mån 30.3.2020
12:15 - 14:00
ons 1.4.2020
12:15 - 14:00
mån 6.4.2020
12:15 - 14:00
ons 8.4.2020
12:15 - 14:00
mån 20.4.2020
12:15 - 14:00
ons 22.4.2020
12:15 - 14:00
mån 27.4.2020
12:15 - 14:00
ons 29.4.2020
12:15 - 14:00

Material

Materiaalit löytyvät kurssin Moodle-sivulta. Moodle-sivu on avattu ja linkki sinne löytyy sivun painikkeesta.

Video

Täältä löydät linkin luento-striimiin. Tallenteet laitan Moodle-sivulle.

Beskrivning

Opintojaksosta vastaa matemaattisten tieteiden kandiohjelma.

Pakollinen opintojakso opintokokonaisuuudessa MAT120 Tilastotieteen perusopinnot.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille ja Avoimen yliopiston opiskelijat voivat suorittaa opintojakson sovitun kiintiön puitteissa.

Opintojaksolle on esitetovaatimuksena lukion pitkän matematiikan oppimäärä sekä opintojaksot MAT12001 Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmisto I, MAT12002 Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmsito II, MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I.

Opintojakson suorittanut osaa

  • muodostaa yksinkertaisen tilastollisen mallin, sekä ymmärtää tilastollisen päättelyn tavoitteet ja virheellisten johtopäätösten mahdollisuuden
  • osaa muodostaa uskottavuusfunktion ja tulkita sitä, sekä osaa etsiä uskottavuusfunktion globaalin maksimin perusmalleissa
  • osaa luottamusjoukon määritelmän ja tulkinnan sekä osaa muodostaa luottamusvälejä normaalijakauman malleille
  • osaa määrittää pienimmän neliösumman suoran sekä tuntee lineaarisen mallin ja oletukset joihiin se perustuu
  • osaa käyttää Bayesin kaavaa posteriorin selvittämiseen, tuntee priori- ja posteriorijakauman käsitteet, sekä ymmärtää liittojakauman käsitteen

Tilastotieteen opintojen 1. opiskeluvuosi.

Opintojakso järjestetään 4. opetusperiodissa vuosittain.

Tilastollisen päättelyn peruskäsitteet sekä niiden tulkinnat pääasiassa ns. frekventistisen päättelyn näkökulmasta. Käsiteltäviä aiheita: tilastollisen päättelyn tavoitteet, (parametrinen) tilastollinen malli, uskottavuusfunktio ja suurimman uskottavuuden menetelmä, luottamusvälit ja -joukot, tilastollisen testauksen perusasetelma, hypoteesit, testisuure ja p-arvo, t-testi ja z-testi normaalijakauman odotusarvolle, pienimmän neliösumman menetelmä ja lineaarinen malli, Bayes-päättelyn alkeet.

Kirjallisuus annetaan opintojakson kotisivulla.

Opiskelijat vertaisarvioivat sekä itsearvioivat viikoittaiset laskuharjoitustehtät. Opiskelijoita kannustetaan ohjaamaan toisiaan, ja tämän tapahtuessa digitaalisesti, on ohjausaktiviteetin e-jälkeä mahdollista käyttää kurssiarvosanaan vaikuttavana kannustimena.

Laskuharjoitusten osuus loppuarvosanaan on vähintään 30%. Mikäli opintojakso suoritetaan erilliskokeella, laskuharjoituksia ei edellytetä suoritettavaksi ja arvosana perustuu yksinomaan kokeeseen.. Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Luentoja joille ei ole osallistumispakkoa, sekä laskuharjoituksia. Laskuharjoitusten ohjaus, palautus sekä tarkastus toteutetaan digitaalisesti, mutta laskuharjoitusten tueksi on mahdollista osallistua vapaaehtoiseen lähiohjaukseen. Opintojakson suoritus täysin digitaalisesti on mahdollista, kurssikoetta lukuunottamatta. Opintojakson voi myös suorittaa erilliskokeessa.