Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Opintojakson ensimmäinen kokoontuminen on ma 11.3.2019 klo 12-14 Exactumin salissa B121. On tärkeää, että pääset paikalle!

Anmäl dig
11.2.2019 kl. 09:00 - 5.4.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 11.3.2019
12:15 - 14:00
mån 18.3.2019
12:15 - 14:00
mån 25.3.2019
12:15 - 14:00
mån 1.4.2019
12:15 - 14:00
mån 8.4.2019
12:15 - 14:00
mån 15.4.2019
12:15 - 14:00
tors 25.4.2019
16:15 - 18:00
mån 29.4.2019
12:15 - 14:00
tis 30.4.2019
10:15 - 12:00

Kursbeskrivningen

Äidinkielen opinnot suoritetaan kolmantena opiskeluvuonna samaan aikaan kandiseminaarin kanssa. Suorittamisen voi aloittaa vasta kun aloittaa kandidaatin tutkielman kirjoittamisen.

Kandiseminaarin kokoontumisten lopussa (10-15 min) tai heti jälkeen kirjoitetaan reflektio kandin tutkielman edistymisestä, esiintyneistä ongelmista, oivaltavista kokemuksista, yms. (pituus n. 1/3 arkkia). Kirjoitus palautetaan saman viikon aikana kandiseminaarin Moodleen (takaraja perjantaina klo 12). Kandiseminaarin lopussa viikoittain kertyneistä reflektiokirjoituksista koostetaan yhtenäinen essee (pituus n. 1–2 arkkia), joka palautetaan kandiseminaarin Moodleen.

Kandiseminaarin viidennen viikon loppuun mennessä kirjoitetaan noin yhden sivun pituinen teksti kandidaatintutkielman jostakin sopivasta kokonaisuudesta, joka sisältää myös matemaattista merkistöä. Teksti palautetaan Moodleen ja toinen äidinkielen opintojen suorittaja antaa siitä vertaispalautetta.

Kandiseminaarin viimeisellä viikolla osallistujat pitävät suullisen esitelmän (n. 10 min) kandin tutkielmasta ja sen tekemisestä em. reflektioesseen ja itse tutkielman (ehkä vielä keskeneräisen) pohjalta. Suullisen esitelmän tueksi valmistellaan esitysgrafiikkatiedosto (esim. PowerPoint), joka palautetaan kandiseminaarin Moodleen. Jos kaikkia esitelmiä ei ehditä pitää kandiseminaarin viimeisessä kokoontumisessa, varataan samalle viikolle ylimääräinen riittävän pitkä kokoontuminen.

Opintojakso suoritetaan joko suomeksi tai ruotsiksi.

Ohjeita niille, jotka eivät suorita samaan aikaan MAT21008 Kandiseminaaria:

1) Jos olet jo tehnyt kandidaatintutkielman, voit noudattaa soveltaen yllä esitettyjä ohjeita. Voit reflektoida esimerkiksi jonkin parhaillaan käymäsi opintojakson suorittamista, kirjoittaa siitä viikoittain sekä pitää suullisen esityksen ja tehdä PowerPointin kokemuksistasi valitsemallasi opintojaksolla; lisäohjeita Mikalta.

2) Voit itse ehdottaa Mikalle jotain muuta mielekästä tapaa suorittaa äidinkielen opinnot (saatava hyväksyntä Mikalta).

Beskrivning

Pakollinen matemaattisten tieteiden kandiohjelman matematiikan ja tilastotieteen opintosuuntien opiskelijoille. Suoritetaan kolmantena opiskeluvuonna samaan aikaan kandiseminaarin (MAT21008 matematiikka / MAT22007 til.tiede) kanssa.

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman matematiikan opintosuunnan opiskelijat voivat suorittaa opintojaksolla tutkintonsa pakolliset äidinkielen opinnot, 3 op. (Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiseminaaria MFK-401 ei järjestetä syksyllä 2017.)

Ennen 1.8.2017 voimaan tulleiden tutkintovaatimusten mukaan tutkintoaan suorittavat matematiikan yleisen linjan sekä opettajalinjan opiskelijat voivat suorittaa opintojaksolla tutkintonsa pakolliset äidinkielen opinnot, 3 op. Kandiseminaariin MAT21008 osallistuminen on vapaaehtoista.

Järjstetään sekä syys- että kevätlukukaudella.

Äidinkielen opintojen suorittamisen voi aloittaa aikaisintaan samaan aikaan kuin kandidaatintutkielman kirjoittamisen.

Haluatko suorittaa vain tutkintosi pakolliset äidinkielen opinnot, 3 op? Ilmoittaudu weboodissa tälle opintojaksolle (MAT20003 Äidinkielen opinnot).

Haluatko suorittaa myös matemaattisten tieteiden kandiohjelman kandiseminaarin, 2 op? Ilmoittaudu äidinkielen opintojen lisäksi kandiseminaariin (MAT21008 matematiikan os. / MAT22007 til.tieteen os.).