Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 Cr Föreläsningskurs 13.1.2020 - 26.2.2020
Linear algebra och matrisräkning II - Tentakvarium 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 23.1.2020 - 31.12.2020
Linear algebra och matrisräkning II 5 Cr Kurstentamen 4.3.2020 - 4.3.2020
Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Linear algebra och matrisräkning II 5 Cr Kurstentamen 19.12.2018 - 19.12.2018
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 Cr Föreläsningskurs 30.10.2018 - 19.12.2018
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 Cr Föreläsningskurs 31.10.2017 - 12.12.2017
Linear algebra och matrisräkning II - Tentakvarium 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 1.10.2017 - 22.1.2020

Målgrupp

Opintojaksosta vastaa Matemaattisten tieteiden kandiohjelma. Se kuuluu matematiikan aineopintohin. Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Tidigare studier eller kunskaper

Johdatus yliopistomatematiikkaan, Lineaarilagebra ja matriisilaskenta I. Opintojakson voi suorittaa yhtä aikaa opintojakson Johdatus yliopistomatematiikkaan kanssa.

Kunskapsmål

Vektoriavaruuksiin sekä lineaarikuvauksiin liittyvät peruskäsitteet ja -taidot. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen perusteet sekä matematiikasta keskusteleminen.

Timing

Opintojakso suoritetaan opintojakson Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I jälkeen.

Lukuvuodesta 2019-2020 alkaen opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella III-opetusperiodissa.

Innehåll

Vektoriavaruuksien ja lineaarikuvausten perusteet. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikasta keskustelemisen harjoitteleminen.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Kurssilla tehdään viikoittaisia harjoitustehtäviä, joiden tekemiseen on tarjolla ohjausta. Lisäksi kurssilla on luentoja.

Studiematerial

Opintomonisteena on J. Häsä, L. Oinonen ja J. Rämö: Johdatus lineaarialgebraan, osa II

Bedömningsmetoder och kriterier

Opiskelijan osaamista arvioidaan kurssin aikana. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Studieavsnittets form

Opetus koostuu harjoitustehtävistä, niiden tekemiseen tarjotusta ohjauksesta sekä luennoista.