Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Algebralliset rakenteet I 5 Cr Föreläsningskurs 18.1.2021 - 5.3.2021
Algebraiska konstruktioner I - Tentakvarium 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 1.8.2020 - 31.7.2021
Algebraiska konstruktioner I - Tentakvarium 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 23.1.2020 - 31.12.2020
Algebralliset rakenteet I 5 Cr Föreläsningskurs 13.1.2020 - 28.2.2020
Algebraiska konstruktioner I 5 Cr Kurstentamen 6.3.2019 - 6.3.2019
Algebralliset rakenteet I 5 Cr Föreläsningskurs 15.1.2019 - 28.2.2019
Algebraiska konstruktioner I - Tentakvarium 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 28.2.2018 - 21.12.2018
Algebralliset rakenteet I 5 Cr Föreläsningskurs 16.1.2018 - 1.3.2018
Algebraiska konstruktioner I 5 Cr Allmän tent 20.9.2017 - 20.9.2017