Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
11.5.2020 kl. 08:00 - 31.5.2020 kl. 23:59

Meddelande

Bild för Jari Taskinen

Jari Taskinen

Publicerad, 12.3.2020 kl. 12:02

Tentissä ei saa olla mukana laskinta, taulukkokirjaa tai kirjallista materiaalia paitsi yksi A4-kokoinen sivu vapaasti valittavia muistiinpanoja, jossa max. noin 60 riviä × 100 merkkiä / rivi

Tidsschema

Beskrivning

Studieperioden är valbar i ämnesstudier i inriktningen för matematik. Kursen
lämpar sig också som en valbar studieperiod i ämnestudier för studiehelheter
i matematik som erbjuds till andra studieinriktningar i kandidatprogrammet eller
till andra utbildningsprogram.

Det rekommenderas att deltagarna har avklarat grundstudierna i matematik. Kunskaper från kursen Linjäralgebra II är också nyttiga.

Efter att ha avklarat studieavsnittet behärskar en studerande grunderna av teorin för en
ordinär differentialekvation av första ordningen. Detta innefattar bland annat separerbara och
exakta ekvationer, exempel på autonoma system samt metoderna med integrerbara
faktorer och variering av konstanten. Under kursens lopp lär vi oss också att lösa
andra ordningens differentialekvationer med konstanta koefficienter.

Under andra eller tredje studieåret i inriktningen för matematik.
I. perioden

Det centrala innehållet för studieavsnittet bildas av lösningsmetoder för
första ordningens linjära differentialekvationer av en variabel, samt teorin för andra ordningens
linjära differentialekvationer med konstanta koefficienter. Först bekantar vi oss med
några klassiska ekvationstyper (separerbara, exakta eller homogena ekvationer) som lätt kan lösas, samt metoden med integrerbara faktorer. Dessutom lär vi oss lösningsmetoden där man varierar konstanten. I kursen berör vi också teorin för autonoma system samt
andra ordningens differentialekvationer med konstanta koefficienter.

Kursen följer ett kurskompendium som länkas till hemsidan under kursens lopp.

Det är väsentligt att deltaga i föreläsningarna samt speciellt att lösa räkneövningsuppgifter
endera för sig själv eller i samarbete med andra studeranden.

Studieavsnittet bedömns med ett slutförhör. Extrapoäng för slutförhöret ges på basen av
lösta räkneövningsuppgifter.

Nykyisestä koronavirustilanteesta johtuen salitentit on peruttu. Voit olla yhteydessä tentaattoriin korvaavan suoritustavan sopimiseksi.

Föreläsningar och räkneövningsgrupp varje vecka. Vidare också självständigt arbete.