Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Differentiaaliyhtälöt II 5 Cr Föreläsningskurs 9.3.2020 - 29.4.2020
Differential ekvationer II 5 Cr Nättentamen 8.5.2020 - 8.5.2020
Differential ekvationer II 5 Cr Nättentamen 20.5.2020 - 20.5.2020
Differential ekvationer II 5 Cr Allmän tent 5.8.2020 - 5.8.2020
Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Differential ekvationer II 5 Cr Allmän tent 5.2.2020 - 5.2.2020
Differential ekvationer II 5 Cr Allmän tent 11.12.2019 - 11.12.2019
Differential ekvationer II 5 Cr Allmän tent 7.8.2019 - 7.8.2019
Differential ekvationer II 5 Cr Allmän tent 12.6.2019 - 12.6.2019
Differential ekvationer II 5 Cr Allmän tent 22.5.2019 - 22.5.2019
Differential ekvationer II 5 Cr Kurstentamen 10.5.2019 - 10.5.2019
Differentiaaliyhtälöt II 5 Cr Föreläsningskurs 11.3.2019 - 3.5.2019
Differential ekvationer II 5 Cr Allmän tent 6.2.2019 - 6.2.2019
Differential ekvationer II 5 Cr Allmän tent 9.1.2019 - 9.1.2019
Differential ekvationer II 5 Cr Allmän tent 8.8.2018 - 8.8.2018
Differential ekvationer II 5 Cr Allmän tent 13.6.2018 - 13.6.2018
Differential ekvationer II 5 Cr Allmän tent 23.5.2018 - 23.5.2018
Differentialekvationer II 5 Cr Föreläsningskurs 12.3.2018 - 30.4.2018
Differential ekvationer II 5 Cr Allmän tent 7.2.2018 - 7.2.2018
Differential ekvationer II 5 Cr Allmän tent 10.1.2018 - 10.1.2018
Differentiaaliyhtälöt II 5 Cr Föreläsningskurs 30.10.2017 - 15.12.2017

Målgrupp

Studieperioden är valbar i ämnesstudier i inriktningen för matematik. Kursen
lämpar sig också som en valbar studieperiod i ämnestudier för studiehelheter
i matematik som erbjuds till andra studieinriktningar i kandidatprogrammet eller
till andra utbildningsprogram.

Tidigare studier eller kunskaper

Det rekommenderas att deltagarna har avklarat grundstudierna i matematik, samt kurserna
Differentialekvationer I och Linjäralgebra II.

Kunskapsmål

Efter att ha avklarat studieperioden behärskar en studerande grunderna av teorin för
ett system av linjära differentialekvationer av första ordningen med konstanta koefficienter,
samt förstår de allmänna villkor som garanterar att ett begynnelsevärdesproblem för
ett system av differentialekvationer av första ordningen i normalformen (inte
nödvändigtvis linjärt eller med konstanta koefficienter) har en entydig lösning.

Timing

Under andra eller tredje studieåret i inriktningen för matematik.
II. perioden

Innehåll

Det centrala teoretiska innehållet för studieavsnittet är ett allmänt existens- och
entydighetsresultat för system i normalformen av första ordningen. Vidare lär vi oss hur
differentialekvationer av högre ordning kan reduceras till ett första ordningens system,
samt att lösa första ordningens linjära system av differentialekvationer med konstanta
koefficienter med fundamentalsystem av lösningar.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Det är väsentligt att deltaga i föreläsningarna samt speciellt att lösa räkneövningsuppgifter
endera för sig själv eller i samarbete med andra studeranden.

Studiematerial

Kursen följer ett kurskompendium som länkas till hemsidan under kursens lopp.

Bedömningsmetoder och kriterier

Studieavsnittet bedömns med ett slutförhör. Extrapoäng för slutförhöret ges på basen av lösta räkneövningsuppgifter.

Studieavsnittets form

Föreläsningar och räkneövningsgrupp varje vecka. Vidare också självständigt arbete.